Stjärnsymbolen i menyn


Läs och sök i Tredje testamentet
 
 
Avancerad sökning

 

Danska originalets titel:
Det Tredje Testamente ­–
Det Evige Verdensbillede del 3
Det Evige Verdensbillede del 4

Första danska utgåvan av del 3 utkom 1968
Första danska utgåvan av del 4 (postumt utgiven) utkom 1994

Översatt från danskan av
Rolf Nordström
Översättningen har bearbetats av
Jan-Erik Luft

Översättningen av del 3
från andra danska utgåvan 1995
Översättningen av del 4
från första danska utgåvan, andra upplagan 1998

Bokens huvudtitel Tredje Testamentet
är ett samlingsnamn för Martinus hela författarskap.
Livets Bog utges även i översättning med sin danska originaltitel,
som är en internationellt enhetlig benämning.
På svenska betyder titeln Livets bok.

 

© Martinus Idealfond, 1968 och 1994
Kopiering, eftertryck, bandupptagning och andra former
för återgivning av text och bilder i helhet eller utdrag
är tillåtet endast efter skriftligt avtal med Martinus Institut, Köpenhamn

ISBN 978-91-85132-80-5
Tallinn Book Printers, Tallinn, Estland 2009


Tillbaka till startsidan
Läs boken