Stjärnsymbolen i menyn


Läs och sök i Tredje testamentet
 
 
Avancerad sökning

 

Danska originalets titel:
Det Tredje Testamente,
Det Evige Verdensbillede
Bog 5

Första danska upplagan utgiven 2012

Översatt från danskan av
Lisbeth Lanemo

Bokens huvudtitel Tredje Testamentet
är ett samlingsnamn för Martinus hela författarskap.

 

Kopiering, eftertryck, bandupptagning
och andra former för återgivning av text och
bilder i helhet eller utdrag är tillåtet endast efter
skriftligt avtal med Martinus Institut.

© Martinus Institut 2012
Första svenska upplagan 2012, första tryckningen
Utgiven med tillstånd från Martinus Institut,
Danmark (martinus.dk)

ISBN 978-91-85132-90-4
Omslag och sättning: Marit Mossbäck
Tryck: Tallinn Book Printers, Tallinn, Estland 2012

Utgiven av Världsbild förlag, Sverige
www.varldsbild.se

 


Tillbaka till startsidan
Läs boken