Stjärnsymbolen i menyn


Läs och sök i Tredje testamentet
 
 
Avancerad sökning

 

Danska originalets titel:
DET TREDJE TESTAMENTE
Det Evige Verdensbillede
Bog 6

Första danska upplagan 2015

 

Översatt från danskan av
Lisbeth Lanemo

 

© Martinus Institut 2015
Första svenska upplagan 2015, första tryckningen
Utgiven med tillstånd från Martinus Institut, Danmark (martinus.dk)

Bokens huvudtitel Tredje testamentet
är ett samlingsnamn för Martinus hela författarskap.

ISBN: 978-91-87703-08-9
Omslag och sättning: Gunnar Fernlund
Satt med Times
Tryck: Tallinn Book Printers, Tallinn, Estland 2015

Utgiven av Världsbild förlag, Sverige
varldsbild.se

 


Tillbaka till startsidan
Läs boken