Stjärnsymbolen i menyn


Läs och sök i Tredje testamentet
 
 
Avancerad sökning

 

Danska originalets titel:
Det Tredje Testamente
Grand Kursus
Det evige verdensbillede

Första danska upplagan 2018, första tryckningen 2018 (inbunden)

Utgiven av Martinus Institut, Danmark

 

Översatt från danskan av
Lisbeth Lanemo

Bokens huvudtitel Tredje testamentet
är ett samlingsnamn för Martinus hela författarskap.

Omslag: Symboler av Martinus, förklarade i Den eviga världsbilden, del 2.
Framsidan: Symbol nr 23, "Den färdiga människan som Guds avbild, lik honom".
Baksidan: Symbol nr 19, "Genom invigningens mörker (Helvete eller ragnarök)".

© Martinus Institut 2018
Utgiven med tillstånd från Martinus Institut, Danmark, martinus.dk Kopiering, eftertryck och andra former av återgivning av text och bilder är tillåtet endast efter skriftligt avtal med Martinus Institut. Citat från verket kan återges utan tillåtelse, när det sker i överensstämmelse med upphovsrättslagen.

ISBN: 978-91-87703-13-3
Omslag och sättning: StjärnDistribution, Hofors
Satt med Times
Tryck: Tallinn Book Printers, Tallin, Estland 2018

Utgiven av Världsbild förlag, Sverige
varldsbild.se


Tillbaka till startsidan
Läs boken