Stjärnsymbolen i menyn


Läs och sök i Tredje testamentet
 
 
Avancerad sökning
 

 
Innehållsförteckning för Bönens mysterium

1.    Den moderna människans inställning till bönen
2.    Bönen har sina egna lagar, är en vetenskap för sig
3.    Den allmänna kristna uppfattningen om och inställningen till bönen
4.    Världsåterlösningen är den stora kärlekskällan
5.    Intelligensens kollision med de religiösa dogmerna skapar vantron
6.    Intelligensens otillräcklighet vid skapandet av den sanna lyckan
7.    Bönens mysterium avslöjas först genom total osjälviskhet
8.    Bönens slutliga mission i sin sanna gudomliga form
9.    "Vår Fader, du som är i himlen"
10.    "Låt ditt namn bli helgat"
11.    "Låt ditt rike komma"
12.    "Låt din vilja ske, på jorden så som i himlen"
13.    "Ge oss i dag det bröd vi behöver"
14.    "Och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss"
15.    "Och utsätt oss inte för prövning"
16.    "Utan rädda oss från det onda"
17.    "Ditt är riket, din är makten och äran, i evighet. Amen"

Kommentarer kan sändas till Martinus Institut.
Upplysningar om fel och brister samt tekniska problem kan sändas till webmaster.