Stjärnsymbolen i menyn


Läs och sök i Tredje testamentet
 
 
Avancerad sökning
 

 
Innehållsförteckning för Vägen till invigning

  Vägen till invigning
1.    Det dagliga jordiska livet är ett gudomligt äventyr
2.    En vandring i mörkret
3.    När den mänskliga begåvningen blir till förbannelse i stället för välsignelse
4.    Upplevelsen av döden i stället för livet
5.    Nyckeln till visdomens port
6.    Högmod och ödmjukhet
7.    Varför ödmjukhet är så absolut nödvändig
8.    När "små människor" tror sig själva vara "stora"
9.    Det är inte begäret efter rikedom och ära som kännetecknar den verkligt stora människan
10.    Vad som kännetecknar den inbillade eller konstlade storheten
11.    Den rike mannen och "nålsögat" eller tröskelns väktare
12.    När den rike mannen kommer i själslig konflikt med sin krösustillvaro
13.    Den sanna och den falska överklassmänniskan
14.    Alldeles som individerna framträder som rika och fattiga, framträder också nationerna i ett ödesförhållande som rika och fattiga
15.    Den sanna rikedomen kan varken köpas eller säljas
16.    Varför den verkliga överklassmänniskan inte blir erkänd
17.    De konstlade klasskillnaderna
18.    Den rike mannens sympatier och antipatier
19.    Den inbillade förnämiteten och "kejsarens nya kläder"
20.    Mycket dåligt kamouflerad fåfänga
21.    Den primitiva fåfängan hos kulturmänniskan såväl som hos naturmänniskan
22.    En festskrud förvandlar inte skurken till helgon eller till en högre utvecklad människa än han ursprungligen är
23.    När den primitiva fåfängan till slut leder till ödmjukhet i det högmodiga sinnet
24.    Högmodet inom det religiösa området
25.    "De vitmenade gravarna", vilkas innehåll är "de dödas ben och allt slags orenlighet"
26.    Den som upphöjer sig, han skall bli förödmjukad, och den som ödmjukar sig, han skall bli upphöjd
27.    De missnöjda "arbetarna i vingården" existerar alltjämt
28.    Falska kristusväsen, falska profeter och falska ockulta kapaciteter
29.    Vad som avslöjar den falska profeten eller falska andliga kapaciteten
30.    När talgdanken vill konkurrera med solen
31.    Högmodet är det mest effektiva sättet att avskärma sinnena från högre ockult upplevelse eller kosmisk klarsyn
32.    Det är blott den förstående och kärleksfulla människan man skänker full vänskap och förtrolighet
33.    Hur man genom insikten om sin egen ofullkomlighet kommer i kontakt med utvecklingen och det verkliga livet
34.    Vad det är som vi kallar "ödmjukhet"
35.    Ödmjukheten avlägsnar tröskelns väktare och öppnar invigningens portar för "den förlorade sonen", som därmed blir ett med sin evige fader
  Kring mina kosmiska analyser
1.    Vad som krävs för att förstå de kosmiska analyserna
2.    Känslomänniskan och intelligensmänniskan
3.    Den högintellektuella människan
4.    Högintellektualitet eller att vara "ett med Fadern"
5.    Den fullkomliga uppfattningen om primitivt tankeklimat
6.    Om uppfattningen "Guds vägar är outrannsakliga"
7.    En uppfattning som suggererar till tron på döden i stället för till tron på livet
8.    De materialistiska forskarna och allkärleken
9.    Väsen som resonerar partiskt och därför inte kan "se Gud"
10.    Talangen för upplevelse av Gudomen eller världsalltet
11.    Sympatier och antipatier
12.    Den andliga jämvikten och den eviga freden, den helige Ande eller den stora födelsen
13.    Det största hindret för uppnåendet av den högsta kunskapen
14.    Den som menar sig stå, han må se till, att han icke faller
15.    Vilka det är som himmelriket är nära, dvs. som kosmiskt medvetande eller den högsta kunskapen börjar närma sig
16.    Varför man inte skall döma eller vara intolerant mot andra människor
17.    Den goda jorden för den nya kosmiska världsimpulsen
18.    Känslo- och intelligensmänniskornas reaktion inför min tolkning av de stora fakta
19.    De väsen hos vilka man ser "Guds avbild" växa fram i deras dagliga uppträdande
20.    När man blir besviken på vänner som inte är intresserade av andlig vetenskap
21.    Hur människor som har den andliga vetenskapen till livsgrund bör förhålla sig till andra väsen
22.    När jag använder uttrycket: "Jag och Fadern är ett"
23.    Källan varifrån jag har min kunskap
24.    Min kosmiska upplevelse eller upplevelsen av den helige Ande
25.    Garantin för mina kosmiska analysers identitet med den eviga sanningen
26.    Varför min mission endast kan vara och bliva ljus
  Gåvokultur
1.    När en gåva är kamouflerad förskottsbetalning för en förväntad förmån
2.    Den nuvarande samhällsordningen och dess inflytande på mentaliteten
3.    Reklam som maskerad gåvopropaganda
4.    Samhällslidandena, diktatur och gåvoprincip
5.    Givarförmågan och inte rikedom eller fattigdom är kännetecknet på en människas utvecklingsnivå
6.    Världens frälsning genom gåvoprincipen, diktaturens undergång och demokratins uppkomst
7.    Gåvoprincipen och naturens kretslopp. Demokratin och världsåterlösningen
8.    Den verkliga gåvoprestationen

Kommentarer kan sändas till Martinus Institut.
Upplysningar om fel och brister samt tekniska problem kan sändas till webmaster.