Stjärnsymbolen i menyn


Läs och sök i Tredje testamentet
 
 
Avancerad sökning
 

 
Innehållsförteckning för Julevangeliet

1.    Julevangeliet är i sin djupaste analys ett mysterium, en ockult företeelse
2.    I "trons tidsålder" blev det religiösa behovet tillfredsställt och vidmakthållet av "den gudomliga suggestionen"
3.    Varför den religiösa principen i våra dagar endast är en bisak, medan de rent materialistiska analyserna, mått och vikt, uppfattas som huvudsaken i väsendenas liv
4.    Den materialistiska uppfattningen av julevangeliet utgör även i bästa fall endast några värdelösa fakta
5.    Julevangeliet är inte endast en historisk tilldragelse, utan utgör även en symbol över jordmänniskans kosmiska öde
6.    Den fullkomliga människans "födelse" måste börja i djuriska omgivningar och traditioner
7.    I den nuvarande mänsklighetens medvetande utkämpas en kamp mellan "kristusmentaliteten" och "herodesdiktaturen"
8.    När man själv är den sanningens och rättfärdighetens förrädare som man beskyller andra för att vara
9.    Ett så kallat demokratiskt samhälle, som inte kan visa en besegrad fiende barmhärtighet, bär sitt namn med orätt
10.    "Heliga tre konungar" och de tre stora världsreligionerna
11.    Med hjälp av den kraft som i form av nästakärlek är nedlagd i världsreligionerna försiggår flykten från mörkret
12.    Myten om jungfru Marias befruktning
13.    Den jordiska människans gradvisa förvandling till ett kristusväsen kan endast äga rum i "djurriket"
14.    Varför föreställningen om "jungfrufödelse" har knutits till Jesu födelse
15.    Den fullkomliga människan är inte en "man" eller en "kvinna", liksom man inte heller ingår äktenskap i "himmelriket"
16.    Lagen om kärleken till nästan kan lika litet som äktenskapslagen uppfyllas utan organisk struktur
17.    När man med diktatur, våld och dödsstraff går emot naturens normala utveckling av de sympatiska anlagen
18.    Jordmänniskans organiska struktur och det härpå baserade förhållandet till krig och lidande i världen
19.    Religiös och materialistisk fariseism
20.    Jordmänniskan befinner sig vid en utomordentligt djupgående själslig skiljeväg
21.    Världens största konstverk har inte blivit till genom hanköns- eller honkönsmentalitet eller genom självbevarelsedrift, utan genom kristusmentalitet
22.    Skillnaden mellan varuhuset och konstmuseet
23.    De konstnärliga mästerverken är "kärleksbevis"
24.    När jordmänniskorna klavbinder varandra i legaliserat livsrofferi
25.    "Himmelriket" eller den verkliga världsfreden är inte en värld som bygger på tävlan i rofferi av medmänniskornas livstimmar
26.    När vetenskapen inte är konst, och konsten inte är vetenskap
27.    Det verkliga geniet uppenbarar genom sitt vetande och sin makt endast kärlek
28.    Förälskelse är som en berusning och beslöjar sanningen
29.    Väsendet utvecklas efter hand till att kunna födas i en speciell "kristuskropp" i stället för i en speciell han- eller honorganism
30.    Väsendenas sexuella poltillstånd och det totala uppfyllandet av lagen om nästakärleken
31.    Sexuella villfarelser och abnormiteter under jordmänniskans polutveckling
32.    Den fullkomliga människans fortplantningsprincip eller fundamentet för hennes arts fysiska fortbestånd
33.    Djurrikets undergång och "Kristi uppståndelse" i den jordiska människan
34.    Julevangeliet är inte endast en historisk berättelse om Jesus från Nasaret, det är också Guds uppenbarande av jordmänniskans kosmiska identitet och öde

Kommentarer kan sändas till Martinus Institut.
Upplysningar om fel och brister samt tekniska problem kan sändas till webmaster.