Stjärnsymbolen i menyn


Läs och sök i Tredje testamentet
 
 
Avancerad sökning
 

 
Innehållsförteckning för Den idealiska födan

1.    Jordmänniskans näringssinnen har fördärvats
2.    När individen varken har instinkt eller intelligens att välja den absolut fullkomliga födan
3.    Aspiranter på kommande abnorma inkarnationer eller tillvaroformer
4.    Varför jordmänniskan främst äter grova animaliska födoämnen
5.    Det femte budet och den blod- och köttätande människan
6.    Hur de olämpliga näringsförhållandena inverkar på sitt upphovs ödesskapande
7.    Invändningar mot upphörandet med den animaliska, narkotiska näringen och hur de skall bemötas
8.    När den naturliga smakförmågan har gått förlorad
9.    Verkningarna av olämplig näring kan följa individen genom flera inkarnationer
10.    Nödvändigheten av smaksinnets omformning
11.    Varför den vegetariska födan representerar ett mindre dräpande än den animaliska födan
12.    "Tankeprocessen nedifrån" och "tankeprocessen uppifrån"
13.    "Livsenheter"
14.    Ett "syndaregister" som är långt större än vad man annars ber Gud om förlåtelse för
15.    Varför man betraktar "livsenheterna" som "vibration", "ämne" eller "materia"
16.    Vår lycka beror inte enbart på vårt förhållande till våra medväsen, utan även på förhållandet till "livsenheterna" eller "ämnena" i vår organism
17.    Livsenhetsprincipen i världsalltet
18.    "Inre" och "yttre" betingelser för såväl livsenheterna eller mikroväsendena i vår organism som för oss själva
19.    Eftersom "livsenheten" utgör materiens "ursubstans" blir världsalltet identiskt med en ocean av "evigt liv"
20.    När "levande" ting betraktas som "döda"
21.    Det levande väsendets "egenvibration" och ämnenas "egenvibration"
22.    Total avsaknad av moralisk insikt i individens förhållande till de myriader av väsen som utgör hans "stoff"
23.    Varför den vegetariska födan är sundare näring än den animaliska
24.    Varför man kokar maten. "A-livsenheter" och "B-livsenheter"
25.    En temporärt fullkomlig föda för den sanna gudamänniskan
26.    Nutiden och framtiden
27.    "Den idealiska födan" för nutidsmänniskan
28.    Mellanledet mellan kött- och fruktnäringen
29.    Kokningen av de grova eller svårsmälta vegetariska produkterna bibehålls
30.    Varför det rena fruktköttet blir framtidsmänniskans föda
31.    Några råd till den blivande vegetarianen
32.    Bedövande, berusande och stimulerande njutningsmedel kan inte vara identiska med riktig föda
33.    När man saknar kärlek till de mikroskopiska väsen som utgör "stoffet" i vår organism

Kommentarer kan sändas till Martinus Institut.
Upplysningar om fel och brister samt tekniska problem kan sändas till webmaster.