Stjernesymbol i menu


Foredrag af Martinus 1954-1980
 

Martinus var en hyppig foredragsholder. Hans første offentlige foredrag var i Højskoleforeningens sal, Frederiksberg, den 1. december 1930, hvor der var 200-300 tilhørere. Før den tid talte Martinus mest for mindre forsamlinger i privat regi. Vi skønner, at Martinus i sin levetid nåede at holde langt over 1000 foredrag.

Fra 1954 eksisterer de første båndoptagne foredrag. Omkring 200 foredrag fra perioden 1954-1980 er optaget på bånd. Enkelte optagelser er ikke i foredragets fulde længde eller er af en meget ringe lydkvalitet, hvorfor de indtil videre ikke er egnet til udgivelse. I første omgang offentliggør Martinus Institut ca. 150 foredrag, som du online kan lytte til. God fornøjelse!

Citat fra foredraget Sansedefekter, afholdt 1954 på Martinus Institut og bragt første gang i Kosmos 1992, nr. 9:

"Jeg regner mine foredrag for en slags udstilling. Når man kommer på en udstilling, kan man se de forskellige maskiner og de forskellige fremskridt, der er gjort. På tilsvarende måde viser jeg, at i de og de felter kan man se det og det. Der kan man se noget, som man måske ikke tidligere skænkede en tanke. Jeg kan vise, hvor man kan studere det, og hvor man kan iagttage det. Men der kræves et nærmere studium, hvis man vil sætte sig ind i det. Man kan heller ikke lære de indviklede ting i atomteorien ved at høre en forelæsning. Det må studeres.
      Åndsvidenskaben er et vældigt studium, og der er det store plus ved det, at lige så snart De begynder at beskæftige Dem med åndsvidenskaben og analysere tingene ud, kommer De til de gode tankematerier, som bliver til strålende livskraft i organismen. De kommer til at føle glæde og velvære ved det, og der er det gode ved det, at De ikke behøver at vente på de andre. De kan nå verdensfreden inde i Dem selv og blive hævet ud over karma og sygdomme og blive immun over for alle de besværligheder og bekymringer, som menneskene i almindelighed går med. Det kan man hæve sig ud over ved at lære at tænke rigtigt. Og hvad vil det så sige at tænke rigtigt? – Ja, det kan indbefattes i denne nøddeskal, at "man skal lære at elske sin næste som sig selv, det er alle loves fylde".

Skriv til webmaster i tilfælde af tekniske problemer.

1980.08.09 - Martinus' 90-års fødselsdagstale

1980.01.31 - Danmarks Radio - Ved dagens begyndelse

1979.08.11 - Martinus' 89-års fødselsdagstale

1979.06.24 - Klintsæsonens åbningsforedrag 1979

1978.06.25 - Klintsæsonens åbningsforedrag 1978 - Mørket

1977.06.26 - Klintsæsonens åbningsforedrag 1977

1975.06.29 - Klintsæsonens åbningsforedrag 1975

1974.08.11 - Martinus' 84-års fødselsdagstale

1974.06.30 - Klintsæsonens åbningsforedrag 1974

1973.08.11 - Martinus' 83-års fødselsdagstale

1973.07.01 - Klintsæsonens åbningsforedrag 1973. Verdenssituationen

1971.08.11 - Martinus' 81-års fødselsdagstale

1971.03.24 - Sagens 50-års jubilæum

1970.08.11 - Martinus' 80-års fødselsdagstale

1970.07.27 - Nydelsen af kundskabens træ

1970.07.20 - Natbevidstheden og paradiset

1970.07.06 - En ny verdensepokes fødselsveer

1970.04.22 - Spørgetime for studiekredse

1970.04.13 - En menneskehed i fangenskab

1970.03.09 - Menneskehedens kulturskifte

1970.02.09 - Kosmisk bevidsthed (1970)

1969.11.10 - Den usynlige verden

1969.10.13 - Ægteskabet og alkærligheden

1969.07.21 - Med og uden Gud

1969.07.14 - Intellektualiseret kristendom

1969.07.07 - Himmeriges rige (1969)

1969.06.30 - Bevidsthedens giftstoffer

1969.05.26 - Spørgetime i Varnhem 26. maj 1969

1969.05.25 - Spørgetime i Varnhem 25. maj 1969

1969.05.25 - Problemet med vor næste

1969.03.03 - Menneskehedens fremtid

1968.12.09 - Lys i mørket

1968.11.04 - Himmeriges rige (1968)

1968.10.28 - Bevidstløshedens mysterium

1968.10.21 - Guds eksistens

1968.10.14 - Talent for skæbnemodtagelse

1968.10.07 - Menneskeheden og Guds verdensplan

1968.07.22 - Partikler, tomrum og tankekraft

1968.07.15 - Døden

1968.07.08 - Er Gud usynlig?

1968.07.01 - Livsoplevelse og livsopfattelse

1968.06.03 - Spørgetime i Varnhem 1968

1968.06.02 - Mit forhold til Gud

1968.04.29 - Hvordan jeg oplever Gud

1968.04.22 - Fjendskabets mysterium

1968.04.07 - Den store fødsel

1968.03.31 - Den gode jord

1968.03.24 - I krig med Gud

1968.03.18 - Det religiøse mysterium

1967.07.24 - To slags kærlighed

1967.07.17 - Om mig selv, min mission og dens betydning

1967.07.10 - Du skal ikke ihjelslå

1967.07.03 - Den ufærdige menneskehed. Klint

1967.06.14 - Den ufærdige menneskehed. Göteborg

1967.05.15 - Spørgetime i Varnhem 1967

1967.05.14 - Den ufærdige menneskehed. Varnhem

1966.08.21 - Spørgetime i Varnhem 1966

1966.08.20 - Døden og paradiset, Varnhem

1966.08.20 - Den evige Guddom

1966.07.25 - Guddommen

1966.07.18 - Døden og paradiset, Klint

1966.07.11 - Verdens frelse

1966.05.31 - Mennesket i Guds billede

1965.08.11 - Martinus' 75-års fødselsdagstale i Klint

1965.08.02 - Guds billede

1965.07.26 - Den højeste ild 2 (1965)

1964.06.29 - Det himmelske lys

1965.06.20 - Spørgetime i Varnhem 1965

1964.06.06 - Verdenssituationen (06.06.1964)

1964.00.00 - Universets tale 2

1964.00.00 - Universets tale 1

1964.00.00 - Makrokosmos og Guddommen

1962.12.17 - Kosmisk vintersolhverv

1962.07.01 - Guds øjne. Indvielse af ny foredragssal

1962.05.28 - Det faste punkt i dagliglivet

1962.04.09 - Korsfæstelse (påskeforedrag)

1962.03.05 - Den højeste ild (1962)

1961.10.30 - Kristendommens to epoker

1961.01.23 - Gennem dødsriget

1960.10.24 - Den rette opfattelse af Guddommen

1960.10.17 - Menneskets mentale kortslutninger

1960.08.11 - Martinus' 70-års fødselsdagstale

1960.06.27 - Guddommen, livet og væremåden

1960.06.19 - Verdensreligion og verdenspolitik

1960.06.13 - Ægteskabets kredsløb

1960.01.25 - Djævlebevidsthed og kristusbevidsthed

1959.12.14 - Kærligheden og udødeligheden

1959.11.16 - Guddommens bevidsthedsfornyelse

1959.10.19 - Det levende væsens livsoplevelse

1959.09.20 - En ny verdenskulturs fødsel

1959.04.13 - Kosmisk bevidsthed (1959)

1959.03.23 - Påske

1959.03.16 - Den religiøse verdenssituation

1959.02.23 - Den menneskelige psyke

1959.02.02 - To slags videnskab

1959.01.26 - I samliv med Gud

1959.01.05 - Tanker ved årsskiftet

1958.12.15 - Julestemning

1958.12.08 - Verdenssituationen (1958)

1958.11.03 - Den store fødsel eller livets mening

1958.03.30 - Guds bevidsthed (1958)

1958.00.00 - Mennesket og dets skæbne

1956.01.29 - Hvordan man finder Gud

1956.01.22 - Lidelsesmysteriet

1956.01.15 - Menneskehedens tre livsfundamenter

1956.01.08 - Menneskets bedømmelsesevne og dets næste

1955.12.18 - Kristusbarnets fødsel

1955.12.11 - Mennesket og dets lidelser

1955.12.04 - Kristendommen og åndsvidenskaben

1955.11.27 - Livets mening

1955.11.20 - Sjælelig underernæring

1955.11.13 - Fjender og fjendskab

1955.11.06 - Sindelaget og lykken

1955.10.30 - Kosmiske glimt

1955.10.23 - Mennesket og dets livskraft

1955.10.16 - Hvordan får man evnen til at tilgive?

1955.10.09 - Om at være ét med Gud

1955.10.02 - Kristendommens verdensepoke

1955.09.25 - Guds ånd over vandene

1955.09.18 - Ad livets kongevej

1955.01.16 - Den unaturlige træthed

1955.00.00 - Mental forrådnelse

1954.12.13 - Den evige kærlighed

1954.10.17 - Den evige livsfornyelse

1954.10.10 - Det levende væsens udødelighed

1954.05.30 - Sommerlandet

1954.05.23 - Himmerigets rige og verdenssituationen 2. del, En verdenskommunisme

1954.05.16 - Himmerigets rige og verdenssituationen 1. del, Et verdensanarki

1954.05.02 - Åndsvidenskaben, krigen og freden

1954.04.04 - Menneskets individuelle beskyttelsesgrad

1954.03.21 - Den organiske elektricitet

1954.02.14 - Det afsporede livsbegær, døden og Bibelen

1954.00.00 - Paradis og skærsild

1954.00.00 - Åndeligt selvmord