Stjernesymbol i menu


Martinusova kosmologie

Martinus vytvořil soubor symbolů, které prostřednictvím barev a obrazců zobrazují věčné, duchovní zákony a principy vesmíru. Symbol nahoře je jeho hlavním symbolem o věčném obrazu světa. Podívejte se na symbol s vysvětlením. Podívejte se na symbol s vysvětlením.

 

Tam, kde je odstraněna nevědomost, takzvané "zlo" přestává existovat.
Livets Bog 1 (Kniha života 1),
odst. 19.

 

Shlédněte krátkou video-prezentaci Martinuse a jeho díla (9 min., v angličtině)

"Kdo jsem"? "Má smysl utrpení a smrt"? "Jaký význam má láska"?

Podívejte se na další videa (v angličtině).

Věčný obraz světa

Martinus (1890 – 1981) popsal ve svém rozsáhlém díle Třetí zákon logický, souvislý obraz světa. Tento obraz světa ukazuje, že všechny žijící bytosti jsou obsaženy v jednom žijícím celku světa, a jsou účastníky v neustálém vývoji k vyšším životním formám. Současné velké převraty a krize jsou výrazem zániku jedné světové kultury a zrození nové humánní světové společnosti.

Duchovní věda

Martinus svými analýzami ukazuje, jak se naše vědomí, psychika a morálka, prostřednictvím reinkarnace a karmy, vyvíjejí podle logických přírodních zákonů. Tyto zákony způsobují, že všechny životní prožitky – příjemné stejně jako nepříjemné – se časem stávají pro jednotlivce užitkem. Dílo představuje jednotnou kosmologii, neboli duchovní vědu, která dává optimistický pohled na život, a inspiruje k toleranci a lásce k bližnímu.

Třetí zákon

Jádrem díla je sedmisvazková Livets Bog (Kniha života) a čtyřsvazkový Věčný obraz světa, který obsahuje 44 symbolů s vysvětlením. Dále je zde řada dalších knih a velký počet článků.

The Book Of life by Martinus
Volné studium

Martinusovy analýzy jsou volně přístupné pro všechny – bez jakékoliv formy členství. Martinusův Institut zodpovídá za vydávání, překlady a informování o celém díle.