Stjernesymbol i menu


Martinus Institut
 

 

 

Egy szeretet, ami nem tudomány, az nem szeretet, mint egy tudomány, ami nem szeretet, nem valami abszolút tudomány.
(Livets Bog 7, 2552 rész)

Martinus Institut egy közérdekű intézmény, amit Martinus avval a céllal hozott létre, hogy az ő szellemi tudományos írói életművét megismertesse a világgal. Ő az Institutnak adta át a felelősséget és a jogokat az összes műveinek, a Harmadik Testamentumnak és kidolgozta azokat a feladatokat, amiket az Institutnak végre kell hajtani. Ez röviden kifejezve azt jelenti, hogy a mi felelősségünk, hogy megóvjuk, lefordítsuk és kiadjuk Martinus munkáját. Ezen kívül tájékoztatunk erről és tanítunk ebből a munkából kiindulva.

A felelősséghez tartozik a Harmadik Testamentum tartalmának megvédése. Martinus Institut tulajdonában van a szerzői jog a mű kiadására minden nyelven, ha ez vagy könyvformában, internéten vagy valami más formában történik. Martinus így akarta azt biztosítani, hogy a világon legyen egy Institut, ami garantálja a műveinek kiadását hitelesített formában és információt és tanítást ajánl fel, ami direkt erre a műre épül.

Martinus Institut 1943 óta a koppenhágai városrészben Fredriksberg, Mariendalsvej 94-96 volt elhelyezve. Martinus itt lakott és dolgozott majdnem 40 évig egészen az elhalálozásáig 1981-ben.

Manapság nagy tevékenység folyik itt, ami Martinus művével van kapcsolatban. Olvass a következőkben a főfeladatainkról.