Stjernesymbol i menu


Martinus Center Klint
 

Kurser, ferie och retreat – vår, sommar och höst

 

Martinus Center är ett stort modernt ferie- och kurscenter med undervisning i Martinus kosmologi. Du kan delta i kurser, höra föredrag och via självstudier studera Martinus världsbild.

Samtidigt är denna plats ett kulturcenter och en fredlig oas för andligt sökande, där du kan bli inspirerad av en ljus och positiv stämning – präglad av att alla gärna vill bidra till utvecklingen av en ny human världskultur i Martinus anda.

Den ljusa stämningen, den vackra naturen och inspirationen från Martinus. Det finns många anledningar att besöka Martinus Center, och de flesta upptäcker att det nu finns ännu flera anledningar att gång på gång återvända till denna lilla plats i Odsherred, där Martinus världsbild möter oss i en vacker och fri omgivning.


 

Vår i Klint

Varje år börjar säsongen i Martinus Center under påskhelgen, där årets första lördagsföredrag hålls på Restaurang Terrassen. Fram till slutet av juni bjuder våren på ett rikhaltigt program i form av veckokurser, weekendkurser, en konferens samt en rad lördagsföredrag och andra aktiviteter.

Du finner alla kursprogram, föredrag och anmälningsinformation på centrets egen webbplats: martinuscenter.dk (danska) eller i det svenska kursprogrammet här.

Även ferie och retreat
Förutom att delta i undervisningen kan du också njuta av en retreat- eller ferievistelse med idealiska betingelser för att fördjupa dig i Martinus världsbild, i livets stora frågor – eller kanske få en välbehövlig paus från vardagen. Läs mer i det svenska kursprogrammet här.

Trevligt boende
Du kan hyra ett äldre, trevligt sommarhus, ett rum i en paviljong eller bo på centrets egen campingplats. Centret erbjuder också en vegetarisk restaurang och kafé samt föredragssal och studierum med alla moderna faciliteter. Se alla bostäderna här (danska).

Grupper är välkomna i Klint
Håll ert möte, samling eller konferens här i Klint. Centret rymmer en lång rad enkel- och dubbelrum samt sommarhus och campingplats. Vi kan dessutom erbjuda mötes- och konferensfaciliteter, liksom det finns möjlighet för att äta i vår vegetariska restaurang. Läs mer här (danska) eller i det svenska kursprogrammet här.


 

Sommaren i Klint

Sommaren är högsäsongen i Klint och pågår från slutet av juni till början av augusti med hundratals kursdeltagare och frivilliga medarbetare under sommarsäsongens 6 veckor. Sommarundervisningen äger rum under 6 veckor i juli och augusti, då en stor sommarfest hålls för att markera såväl sommarens avslutning som Martinus festdag (tidigare Martinus minnesdag).

Läs mer om sommarkurserna i det svenska kursprogrammet här. Läs mer om kursboenden här (danska).

Undervisningen är öppen för alla

Undervisningen är upplagd kring 6 veckoteman och består av föredrag och studiegrupper. Det krävs ingen tidigare kännedom om Martinus kosmologi för att kunna delta. Varje vecka finns det en studiegrupp där mindre erfarna kursdeltagare kan delta med stort utbyte, och dessutom har vi lagt upp vecka 1 så att den också fungerar som en introduktionsvecka för nya kursdeltagare. De flesta föredragen simultantolkas till danska eller svenska, och det finns dessutom teleslinga i föredragssalen.

Speciell sommarvecka 1

Sommarvecka 1 är speciellt lämplig för dig som önskar att få en överblick över kosmologin. Varje dag följs ett genomgående tema från morgon till kväll, och du får fullt utbyte av undervisningen även om du inte har någon tidigare kunskap om Martinus kosmologi. Det finns också möjlighet att anmäla sig till en enstaka dag under vecka 1, då man följer den aktuella dagens undervisning.

Läs mer här (danska) eller i det svenska kursprogrammet här.

Internationella veckor

De två sista veckorna, vecka 5 och 6, är internationella veckor, där det också finns föredrag och studiegrupper på engelska och andra språk allt efter behov. Föredragen tolkas under dessa två veckor, förutom till danska eller svenska, till engelska, tyska, holländska och efter behov till andra språk.


 

Hösten i Klint

Martinus festdag (tidigare Martinus minnesdag) hålls traditionsenligt den sista lördagen i sommarsäsongen och markerar på det sättet övergången till höstens kurser, som löper fram till den sista weekendkursen i början av november. Höstprogrammet består på samma sätt som våren av lördagsföredrag, weekend- och veckokurser samt en arbetsvecka för frivilliga medarbetare under höstlovet.

Du kan se hela höstens program på martinuscenter.dk (danska) eller i det svenska kursprogrammet här.

Även ferie och retreat
Förutom att delta i undervisningen kan du också njuta av en retreat- eller ferievistelse med idealiska betingelser för att fördjupa dig i Martinus världsbild, i livets stora frågor – eller kanske få en välbehövlig paus från vardagen. Läs mer i det svenska kursprogrammet här.

Trevligt boende
Du kan hyra ett äldre, trevligt sommarhus, ett rum i en paviljong eller bo på centrets egen campingplats. Centret erbjuder också en vegetarisk restaurang och kafé samt föredragssal och studierum med alla moderna faciliteter. Se alla bostäderna här (danska).

Grupper är välkomna i Klint
Håll ert möte, er träff eller er konferens här i Klint. Centret rymmer en lång rad enkel- och dubbelrum samt sommarhus och campingplats. Vi kan dessutom erbjuda mötes- och konferensfaciliteter, liksom det finns möjlighet för att äta i vår vegetariska restaurang. Läs mer här (danska) eller i det svenska kursprogrammet här.

Nyårskurs
Nyåret firas i Klint med 3 kursdagar, en festlig nyårsafton, samt en avslutande brunch på nyårsdagen. Läs mer i det svenska kursprogrammet här.


 

Frivilligt arbete

Frivillighet utgör grunden

Ett speciellt kännetecken för Martinus Center är att det mesta arbetet utförs av frivilliga, oavlönade medarbetare. Ända sedan invigningen år 1935 har gåvor och frivillig arbetskraft varit det bärande elementet vid driften av Martinus Center Klint. Utan dessa pengagåvor och den mycket stora insatsen från de många frivilliga genom åren, skulle det inte vara möjligt för Martinus Institut att driva detta internationella kurs-, kultur- och feriecenter.

En positiv och tolerant atmosfär

Som frivillig medarbetare blir man en del av den särskilda stämning och vänliga atmosfär som kännetecknar centret. Martinus var själv en mycket glad och fördomsfri människa med ett gott humör, med en positiv livssyn och med stor tolerans, och det är just denna anda, som vi önskar ska härska överallt i centret och bland medarbetarna och kursdeltagarna. Vi försöker alla att ge varandra, kursdeltagarna och gästerna en riktigt härlig och berikande upplevelse, och därmed vara med om att göra Martinus Center till något alldeles speciellt.

En vistelse som frivillig erbjuder rika möjligheter för en inspirerande och trivsam social samvaro, och härliga naturupplevelser. På kvällen arrangeras det föredrag och under sommarkurserna kan du som frivillig medarbetare delta i undervisningen i den omfattning som arbetstiden tillåter det. Det frivilliga arbetet är för många en god inkörsport till kosmologin.

Många arbetsuppgifter året runt

Frivilliga medarbetare bor i centret till medarbetarpris och arbetar 4–5 timmar om dagen med de uppgifter man har valt, och resten av dagen är man ledig. Som exempel på arbetsuppgifter i centret kan nämnas undervisning, receptionsarbete, städning, arbete i restaurangen och på kaféet, trädgårdsarbete och underhåll.

Det finns behov för frivillig arbetskraft under hela säsongen, som börjar vid påsk och som slutar först efter den sista kursen i november. Det finns speciellt behov för arbetskraft under sommarkurserna och under de tre arbetsveckorna – påsk, mitten av juni och höstlovet – då närmare 100 frivilliga kommer och hjälper till med alla uppgifterna.

Anmälan via e-post: klintfrivillig@martinus.dk

Du kan läsa mera och få svar på frågor här:
Frivilligt arbete – hur (danska) eller i det svenska kursprogrammet här.