Stjernesymbol i menu


Nyhet

2020-2022 Ny treårskurs i Livets Bog

13.02.2020

Vill du läsa hela Livets Bog på djupet?

Sommaren 2020 börjar vi med en ny, treårig kurs där du tillsammans med andra kan fördjupa dig i Martinus huvudverk Livets Bog, del 1-7.
Vi fokuserar på verket, men kommer också att inkludera egna erfaren- heter och exempel från världen runt omkring oss. Syftet med kursen är att skapa en aktiv och inspirerande miljö där du kan fördjupa dig i Mar- tinus huvudverk och samtala med andra om andliga och existentiella frågor. Du deltar aktivt i kursen tillsammans med kurslärarna och vid enskilda tillfällen kommer det också att bli gästföredrag.

Ladda ner kursprogrammet här.