Stjernesymbol i menu


Human begravning
 

 

 

 

Det vi kallar döden kan bli som en vacker solnedgång från den fysiska värden och en underbar soluppgång i den andliga värden.
(Genom dödens port, kapitel 7)

 

 

 

 

 

 

 

I kraft av de eviga kärlekslagarna kan alltså ingen död existera utan att vara en ny ”födelse”.
(Bisättning, kapitel 169)

 

 

 

 

Varje människa kan göra mycket för att hennes avsked från den här världen ska få en harmonisk och vacker utformning.
(Genom dödens port, kapitel 8)

 

 

 

 

 

En ny human begravningskultur
När man intresserar sig för Martinus Kosmologi, är det naturligt att även försöka förstå de principer Martinus har beskrivit, beträffande "human begravning". I boken Bisättning skildrar han utvecklingen av en ny human begravningskultur, som har sin utgångspunkt i reinkarnationsprincipen och en större förståelse av nästakärleks-begreppet till att även omfatta behandlingen av den kropp vi lämnar bakom oss efter vår fysiska död.

En viktig konsekvens av detta, kan vara önskan att undvika likbränning. Motivet är insikten om, att likbränning innebär en våldsam och skräckfylld ödeläggelse av organismens fysiskt medvetna mikroliv, dvs. den mångfald av livsenheter som fortsatt har livsbetingelser i vår kropp, långt efter att den s.k. "döden" har inträtt.

Sett i förhållande till detta är en vanlig jordbegravning ett betydligt "mindre ont", som Martinus uttrycker det. Men denna begravningsform harmonierar inte heller tillfullo, med de humana ideal som beskrivs i boken Bisättning. Orsaken är, att den begravda kroppen snabbt utsätts för en genomgripande förruttnelseprocess, som nästan kan liknas vid en "långsam förbränning". Vilket innebär att det universum av mikroindivider som lever vidare i våra kvarlevor, även i detta fall, blir utsatta för en tämligen våldsam undergångsprocess, om än med ett långsammare förlopp.

Den mest kärleksfulla och ansvarskännande behandlingen av kvarlevornas
överlevande mikroindivider består i, att vi ger dem betingelser så att de kan "dö ut" med hjälp av en långsam naturlig degenereringsprocess, där vår fysiska kropp till slut blir helt "mumifierad", dvs. att kvarlevorna uppnår ett rent mineraliserat tillstånd. Martinus förutser, att det i framtidens begravningskultur kommer att utvecklas nya och mer humana begravningsmetoder, som understödjer denna process. Då dessa idealiska metoder inte kan realiseras fullt ut i dagens samhälle, får man välja de metoder, som idag står närmast det framtida idealet.

Information om human begravning – inspirerad av Martinus Kosmologi
I Sverige har en arbetsgrupp sammanställt en informationsskrift som, bl. a. förklarar hur en human begravning, inspirerad av Martinus analyser kan utformas, utifrån idag kända metoder, samt gällande svenska regler och lagstiftning.

Informationsskriften "HUMAN BEGRAVNING" (16 sidor) kan du kostnadsfritt ladda ner från länken till vänster.

Praktiska råd om begravningar
Denna orienterande skrift innehåller praktiska råd hur du kan planera din begravning, samt information om begravningskostnader och hur du ekonomiskt kan trygga dessa. Här finner du även information om gravvårdar med Martinus symbol (nr 41) i brons eller gravyr, samt förslag på begravningstal.
 
Information till de efterlevande om dina personliga önskemål
Om du blir inspirerad att följa de omtalade principerna när du en gång måste lämna det fysiska planet – är det viktigt att du upplyser "nära och kära" om dina önskemål. I "HUMAN BEGRAVNING" finns all nödvändig information, hur du på bästa sätt kan informera dina närmast anhöriga, samt hur de kan få tillgång till dina skriftliga önskemål, vilket blir till stor hjälp för dem – och en trygghet för dig.