Stjernesymbol i menu


Citat
 

 

 

Ett levande väsens absolut enda säkra skydd mot ont öde skapas exakt av det skydd som det självt ger alla andra levande väsen.
(Livets Bog, band 7, st 2447)

Karakteristiska citat från Martinus verk

  

 • Där okunnigheten avlägsnas, upphör det s. k. "onda" att existera. (Livets Bog, band 1, st 19)

 • "Konst" är förmågan att inkarnera "högintellektualitet" i materien.
  (Livets Bog, band 4, st 1150)

 • Den fulla förståelsen av livets högsta analyser och därmed upplevelsen av den högsta sanningen kan omöjligt uppnås enbart genom läsning av analyserna. Den kan man endast nå genom att leva dem.
   (Livets Bog, band 4, st 1062)

 • En kärlek som ej är vetenskap är inte någon kärlek, liksom en vetenskap som ej är kärlek inte är någon absolut vetenskap.
  (Livets Bog, band 7, st 2552)


 • "Freden" i världen är [...] ännu bara en vapenbalans mellan staterna.
  (Livets Bog, band 7, st 2436)


 • Den absoluta freden, människorna emellan och därmed nationerna emellan, är alltså varken en viljefråga eller en maktfråga. Den är istället uteslutande en utvecklingsfråga, vilket åter är detsamma som en mental kvalitetsfråga.
  (Livets Bog, band 7, st 2458)

 • Ett levande väsens absolut enda säkra skydd mot ont öde skapas exakt av det skydd som det självt ger alla andra levande väsen.
  (Livets Bog, band 7, st 2447)
 

 

 

 

 

Den högsta dekoration vi kan ha, är vår vänlighet gentemot vår nästa.
(Martinus vid rådsmöte den 22/1 1974)
 • Hon är ej längre något renodlat djur, men ej heller en färdigutvecklad människa. Hon är en sårad flykting mellan två riken.
  (Livets Bog, band 1, st 82)

 • "Elektriciteten" utgör bron mellan "salighetsriket" och den fysiska världen.
  (Livets Bog, band 2, st 418)

 • Den absolut sunda andliga näringen för människan utgörs av alla osjälviska tankearter. […] De flesta inre organiska och kroniska sjukdomar härrör från felaktiga och därmed giftiga tankearter.
  (Livets Bog, band 6, st 2026)

 • Medan klubban, bågen och svärdet var de direkta vapnen i tidigare kulturperioder av mänsklighetens historia, blev "bankkontot" senare i den moderna kulturen eller "den falska affärsprincipens" domän det mest raffinerade mordvapnet.
  (Livets Bog, band 4, st 1325)

 • Under det att intelligensen kan utvecklas genom erfarenhet och undervisning, kan humaniteten inte utvecklas genom undervisning. Den kan enbart utvecklas genom lidandeserfarenheter.
  (Livets Bog, band 7, st 2408)

 • Då vetenskapen utgör den första begynnande kunskapen om världsalltet och tillvaron, blir den alltså den kosmiska eller andliga världens periferi. Den är det gryende kosmiska medvetandet. Den är den friska sjöluften i närheten av havet. Den moderna vetenskapen är alltså i själva verket ett orubbligt bevis för jordmänsklighetens väg mot förandligande.
  (Livets Bog, band 1, st 180)

 • Så länge det finns en blomma, kan minnet av en högre värld inte utplånas.
  (Livets Bog, band 1, st 183)
 
 • Korsfästelsen på Golgata var således inte någon liten händelse. Den var ingenting mindre än en kosmisk världshändelse. Med sin allkärleksande och sitt primära medvetande genom världsåterlösaren på korset vände Gud hela jordmänsklighetens miljonåriga kulturbas från "angreppsprincipen" och ”försvarsprincipen" till "förlåtelseprincipen".
  (Den Intellektualiserede Kristendom, st 28)

 • Den högsta dekoration vi kan ha, är vår vänlighet gentemot vår nästa.
  (Rådsmøde 22/1 1974, Samarbejdsstrukturen kap 8.2)

 • Martyrium och glädje kan inte förenas, lika lite som olja och vatten.
  (Unaturlig træthed, kap 9, bok nr 16)

 • Mellan den jordiska människans organism och rovdjurets organism existerar det således en framstående utvecklingsskillnad, som gör att den vegetariska kosten är den naturliga födan för människan, medan köttkosten är den naturliga födan för rovdjuren och andra köttätande djur.
  (Den eviga världsbilden, band 4, st 38.17)

 • Det vet ännu inte, att det inte är något livsvillkor för människan att dräpa djur eller animaliska väsen för att leva, och att växtföda är hennes riktiga normala kost.
  (Livets Bog, band 6, st 2283)