Stjernesymbol i menu


Elŝutebla Esperanto-Kosmos

KOSMOS estas spirit-scienca revuo de Martinus-Instituto, ĝi aperis la unuan fojon en dana lingvo la 1-an de aprilo 1933. Nuntempe Kosmos aperas ĉiumonate en la dana kaj la sveda, kaj ĝi aperas kvarfoje jare en la angla, la nederlanda kaj la germana.

La Esperanta versio de Kosmos aperis iom neregule dum kvar periodoj 1946-1947, 1958-1959, 1969-1974 kaj ekde 1995 ĝis nun. En kelkaj periodoj Eo-Kosmos aperis kvarfoje jare, kaj nuntempe dufoje jare, sed espereble pli ofte estontece. Laŭ deziro de Martinus la revuo Kosmos en iom fora estonteco aperos samtempe kun la sama enhavo en diversaj lingvoj.

Ne plu eblos pagi kaj aboni la paperan version de Kosmos pere de makleroj kaj UEA-konto. Sed laŭ speciala interkonsento esperanto@martinus.dk vi povos aboni paperan Kosmos, se vi kapablas pagi rekte al bank-konto de Martinus-Instituto.

Abonu Eo-Kosmos kiel pdf-dosieron

Retpoŝte vi senpage povas aboni Eo-Kosmos kiel alkroĉitan pdf-dosieron. Sendu vian peton al la Esperanto-adreso de Martinus-Instituto: esperanto@martinus.dk. Klaku ĉi tie por sendi retmesaĝon

Ĉi tie legeblas Kosmos-revuoj en ĉiuj haveblaj lingvoj:

Klaku ĉi tie por elŝuti la revuon Kosmos en Esperanto:

        
2020-2   
 
    
2020-1   
 
    
2019-2   
 
    
2019-1   
 
    
2018-2   
 
    
2018-1   
 
    
2017-2   
 
    
2017-1   
 
    
2016-2   
 
    
2016-1   
 
    
2015-2   
 
    
2015-1   
 
    
2014-2   
 
    
2014-1   
 
    
2013-2   
 
    
2013-1   
 
    
2012-2   
    
2012-1   
    
2011-2   
 
    
2011-1   
    
2010-2   
    
2010-1   
    
2009-2   
 
    
2009-1   
    
2008-2   
    
2008-1   

Dufoje jare (en marto kaj oktobro) vi povas elŝuti novan Eo-Kosmos, tute senpage!

    
Speciala numero    
2019    
    
Enkonduko 2013    
-->