Stjernesymbol i menu


Knjige na hrvatskom
 
S obzirom da ovo djelo [Livets Bog (Knjiga života)] predstavlja osnovnu znanost života i time predstavlja faktor koji uči što stvara sklad i nesklad u životu i postojanju živog bića kao i u nastanku, kulminaciji i padu nacija, kultura i ljudskih društava, misaoni materijal ili analize u njoj moraju predstavljati osnovu za stvaranje apsolutno "trajnog mira" između naroda, između carstava i zemalja širom svijeta.
(Zbirka članaka 1, članak 14.2)

Livets Bog (Knjiga života)

Livets Bog (Knjiga života) sadrži 7 tomova i predstavlja Martinusovo glavno djelo. Zajedno sa Vječnom slikom svijeta 1-4, koja sadrži 44 simbola, to predstavlja suštinu opisa njegove duhovno znanstvene slike svijeta. Priroda je "knjiga života", čiji jezik čovjek uči razumjeti. To se, između ostalog, događa i kroz znanstvena iskustva. Bez poznavanja fizičkih zakona prirode ljudi ne bi mogli koristiti prirodne sile i ne bi mogli stvoriti modernu tehnologiju. Također stjecanjem znanja o duhovnim zakonima prirode mi ćemo postupno naučiti razumjeti sebe i druge i moći ćemo pronaći smisa.

Knjiga Livets Bog predstavlja osnovu znanosti o životu. Ona analizira principe koji omogućavaju naše doživljavanje života. Ona pokazuje kako je naše postojanje povezano sa prirodom kao cjelinom i kako mi svojim današnjim načinom razmišljanja i ponašanja stvaramo svoju budućnost, svoju sudbinu. Mi se razvijamo ka tome da postanemo "pravi", potpuno razvijeni ljudi. Princip "prava jačega", tj. diktature slabi u korist rasta humanog stava prema životu, tj. demokracije. Mračni svjetski događaji našeg vremena predstavljaju porođajne muke buduće svjetske kulture svjetlosti, što će dovesti do potpune promjene postojanja za sve nas.

 

 

 

 

 

 

 


Livets Bog, 1 dio
1 dio Knjige života predstavlja uvod u čitavo djelo i može se preporučiti ljudima koji su novi po pitanju Martinusove slike svijeta. On sadrži predgovor Livets Bog i opisuje niz osnovnih elemenata u vječnoj slici svijeta. Sadržaj : situacija u svijetu - božanski stvaralački princip- novi impuls svijeta- stvaranje međunarodne svjetske države - otvorenost čovječanstva za novi impuls svijeta - osnovne energije i razine postojanja - razvoj od životinje do čovjeka- 8 simbola sa objašnjenjima, 239 str. 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 


Vjecna slika svijeta

Knjiga Vjecna slika svijeta sastoji se od 4 tomova koji zajedno sadrže 44 simbola koje je Martinus detaljno objasnio. Simboli prikazuju nevidljive, duhovne principe i pojave koje su u obliku simbolicnih slika ucinjeni dostupnima našim fizickim osjetilima. Slike se sastoje od figura, boja i linija i predstavljaju neku vrstu "zemljovida" suštine kozmickih analiza koje je Martinus detaljno objasnio u svojim djelima. Tako citatelj dobiva vizualni pregled elemenata Martinusove slike svijeta. Objašnjenja simbola daju citatelju detaljna i sveobuhvatna objašnjenja života i postojanja.

Vjecna slika svijeta, 1 dio
- Sadrži simbole br. 1-16 sa objašnjenjima.

Duh Božji koji lebdi nad vodama - Princip spasenja svijeta - Netrpeljivost - Put ka svjetlosti - Kozmicka nesvjesnost - Živo bice 1 - Princip životnih jedinica - Božansko nešto, X1, Stvaralacka sposobnost živog bica, X2, Stvoreno, X3 - Vjecna slika svijeta - Kombinacija osnovnih energija - Vjecni plan svijeta - Kozmicki spiralni ciklus 1 - Zakon kretanja - Tijelo vjecnosti . 135 str. 

Logika

Sam Martinus ovako opisuje ovu knjigu : "Prirucnik za pocetnike u istraživanju vjecnih problema. Ona ubrzava razvoj sposobnosti razumijevanja mojeg glavnog djela Livets Bog (Knjiga života). Ona nudi sadržaj koji je jedini put prema pravom razumijevanju života za modernog covjeka. To je znanost, jer njen sadržaj pokazuje detaljno potvrdenu opravdanost rezultata koje mogu provjeriti i drugi." 271 str.