Stjernesymbol i menu


Martinusovi simboli
 
Putem simbola detalji duhovnog ili kozmičkog svijeta postaju fizički dostupni. Oni na umjetan način postaju fizički vidljivi.
(Vječna slika svijeta 1, 3. pasus)
Martinus tegner symbol


 
Simbol br. 6: Živo biće
Symbol 6. Det levende væsen 1

Martinus je nacrtao i oslikao veliki broj simbola, koji predstavljaju važne elemente u njegovom sveukupnom opisu vječne slike svijeta. On je želio da ovi simboli omoguće vidljivi pregled principa i zakonitosti koji su karakteristični za život i za svemir u cjelini.

U knjigama Vječna slika svijeta 1-4 nalazi se četrdeset četiri simbola sa odgovarajućim objašnjenjima simbola. Oni predstavljaju važan dodatak njegovom glavnom djelu, Livets Bog (Knjiga života). Martinus je ostavio iza sebe brojne druge simbole, koje Martinusov institut namjerava izdati u nastavcima Vječne slike svijeta.

Simboli se sastoje od figura, boja i linija, od kojih svaka prikazuje specifično područje kozmičkih analiza. Dakle, Martinus je napravio fizičke ilustracije duhovnih realiteta koji su inače nedostupni našem fizičkom osjetilnom opažanju. Ova fizička vidljivost olakšava nam fokusiranje naših misli na duhovne pojave i da ih proučavamo na sistematičan i svrhovit način, kao što smo navikli činiti sa fizičkim predmetima i pojavama.

Simboli se mogu usporediti sa zemljopisnim kartama. Oni predstavljaju prikaz duhovnih i kozmičkih realiteta, na isti način na koji zemljopisne karte predstavljaju prikaz zemljopisnih realiteta.

Ispod su prikazani Martinusovi simboli. Uz svaki simbol nalazi se kratko objašnjenje simbola. Mi, međutim, uvijek preporučujemo čitateljima da pročitaju Martinusova vlastita detaljna objašnjenja simbola u knjizi Vječna slika svijeta.

Simboli su također dostupni kao slike ili posteri za korištenje u studijskim grupama, itd. Oni se mogu kupiti na internetskoj knjižari Instituta i dostupni su u tri veličine : B5 (18 x 25,8 cm), A3 (29,7 x 42) i veličina postera (otprilike 55 x 65 cm).