Stjernesymbol i menu


Citati
 
Apsolutno jedina sigurna zaštita koju živo biće ima protiv loše sudbine sastoji se upravo u zaštiti koju ono pruža svim ostalim živim bićima.
(Livets Bog 7, pasus 2447)

Karakteristični citati iz Martinusovih knjiga

  

 • Tamo gdje se ukloni neznanje, tzv. "zlo" prestaje postojati. (Livets Bog 1, pasus 19)

 • Umjetnost je sposobnost da se "visoka intelektualnost" inkarnira u materiji. (Livets Bog 4, pasus 1150)

 • Potpuno razumijevanje najviših analiza života, a time i doživljavanje najviše istine ne može se steći pukim čitanjem ovih analiza. One se trebaju živjeti. (Livets Bog 4, pasus 1062)

 • Ljubav koja nije znanost nije ljubav, isto kao što znanost koja nije ljubav nije apsolutna znanost. (Livets Bog 7, pasus 2552)

 • Zemaljski čovjek nije prava životinja, ali on nije ni dovršeni čovjek. on je ranjeni izbjeglica između dva carstva. (Livets Bog 1, pasus 82)
 

 

 

Najviši ukras koji možemo imati jest naše međusobno prijateljstvo.
(Sastanak vijeća 22.01.1974)
 • Apsolutno najzdravija duhovna hrana za čovjeka su sve nesebične misli. [...] Većina organskih i kroničnih bolesti nastaje od pogrešnih, a time i otrovnih misli. (Livets Bog 6, pasus 2026)

 • Dok su se u prethodnim kulturnim epohama u povijesti čovječanstva kao oružje koristile toljage, lukovi i strijele i mačevi, kasnije je "bankovni račun" postao najsuptilnije ubilačko oružje u modernoj kulturi ili na području "lažnog poslovnog principa".  (Livets Bog 4, pasus 1325)

 • Dok se inteligencija može razviti putem iskustva i obrazovanja, humanost se ne može razviti putem obrazovanja. Ona se može razviti samo kroz bolna iskustva. (Livets Bog 7, pasus 2408)

 • Znanost predstavlja prva, temeljna znanja o postojanju i svemiru, ona je vanjska granica kozmičkog ili duhovnog svijeta. To je početak kozmičke svijesti. To je svježi miris mora u primorju. Moderna znanost je u stvari nepobitan dokaz o produhovljenosti zemaljskog čovjeka. (Livets Bog 1, pasus 180)

 • Sve dok postoji i jedan jedini cvijet ne može se izbrisati sjećanje na viši svijet. (Livets Bog 1, pasus 183)  
 
 • Dakle, raspeće na Kalvariji nije bio mali događaj. To je bio ni manje ni više nego kozmički svjetski događaj. Svojim duhom univerzalne ljubavi i svojom primarnom sviješću Bog je, kroz spasitelja svijeta na križu, promijenio milionima godina staru kulturnu osnovu zemaljskog čovječanstva od "principa napada" i "principa obrane" ka "principu opraštanja". (Intelektualizirano kršćanstvo, pasus 28)

 • Mučeništvo i sreća se ne mogu ništa bolje miješati nego ulje i voda. (Neprirodan umor, 9 poglavlje, knjiga br. 16c)

 • Između organizma zemaljskog čovjeka i organizma grabežljive zvijeri postoji očigledna razlika u evoluciji koja rezultira time da vegetarijanska hrana predstavlja prirodnu hranu za čovjeka, dok je prehrana mesom prirodna hrana za grabežljive zvijeri i ostale životinje mesojede. (Vječna slika svijeta 4, pasus 38:17)