Stjernesymbol i menu


Utgivning av verket
 

Böcker på danska

Institutet har sitt eget förlag som står för utgivningen av Martinus verk på originalspråket danska och även på en rad andra språk, se nedan. Böckerna kan köpas via institutets nätbokhandel och genom att vända sig direkt till institutet. De kan dessutom fås hos bokhandlare, då vi har ett samarbete med det danska bokdistributionscentret DBK som sköter kontakten med bokhandlarna. För att spara på utgifterna producerar vi själva många av de utländska böckerna och detsamma gäller våra broschyrer och program m.m.

Böcker på andra språk
Verket Tredje Testamentet riktar sig till människor över hela världen. Vi har ett samarbete med ett stort antal översättare, som arbetar med översättningar till en mängd olika språk. De flesta av dem arbetar på frivillig basis. I en del länder ges delar av litteraturen ut på nationella förlag. På de övriga språken ges böckerna ut av institutet. Se listan över utländska utgivningar och försäljare.

Verkets yttre form
Institutet förbereder kontinuerligt nya presentationsformer av Tredje Testamentet. Verket skall leva upp till nutidens krav på layout av sidan och text, så att läsaren har lätt att läsa och orientera sig i verket. Dessutom måste man förvänta sig att det tryckta mediet mer och mer avlöses av e-böcker och andra former av digitala läsmöjligheter, vilket ställer nya krav på böckernas utformning. Institutet har under 2010 gett ut den första ljudboken (Livets Bog, band 1), som också är ett nytt och annorlunda sätt att tillägna sig Martinus analyser. Vi följer dessa spännande perspektiv för nya utgivningar av Martinus verk och anpassar layout och uppställning i överensstämmelse med framtidens behov. Det är institutets önskan att det skall vara lätt och gå snabbt att få tillgång till både att läsa och söka i litteraturen, oavsett var man befinner sig.

Kosmos

På förlaget ger vi också ut tidskriften Kosmos på fem språk: danska, svenska, engelska, tyska och esperanto. Kosmos redigeras av redaktionsutskotten ─ ett för den danska och svenska utgåvan, och en för var och en av de tre andra språkutgåvorna. Det praktiska redaktionsarbetet med sammanställning av inlägg, översättningar, layout, korrektur, tryckning och utskick utförs av institutets Kosmos-grupp. Vi ombesörjer själva tryckning och utskick av Kosmos på engelska, tyska och esperanto eftersom upplagan här ännu är blygsam. Enligt avtal med institutet utkommer dessutom ett holländskt Kosmos, som redigeras och sänds ut av en redaktionsgrupp i Holland.