Stjernesymbol i menu


Verket på andra språk
 
Japansk tekst

Kännedomen om Martinus analyser är ännu relativt blygsam, men intresset har ändå spritt sig till människor i många länder.

Delar av författarskapet är således översatt och utgivet på för närvarande 20 andra språk. Detta beror inte minst på en engagerad insats från många frivilliga översättare.

På sju av dessa språk har man ingått avtal med nationella förlag om att ge ut böckerna. Det rör sig om svenska, tyska, isländska, holländska, kroatiska, serbiska och tjeckiska.

Martinus Institut ger själv ut böckerna på de tretton övriga språken. De samlade utgivningarna på andra språk visas i översikten här nedan tillsammans med upplysningar om utgivare och försäljare i de olika länderna.

Böckerna från Martinus Institut kan köpas på institutets nätbokhandel och genom ett personligt besök eller per telefon kontakta Martinus Institut, Mariendalsvej 94-96, 2000 Frederiksberg. Telefon 0045 38 34 62 80, e-post info@martinus.dk.

Alla böckerna kommer att presenteras här på hemsidan efter hand som den byggs ut med sidor på andra språk.

Institutet hjälper gärna till med ytterligare upplysningar om böcker på andra språk.

 

Engelska

The Third Testament
Livets Bog (The Book of Life) 1, 2, 4
The Eternal World Picture 1-4
Logic
  1 The Fate of Mankind
  2 Easter
  4 On the Birth of My Mission
  5 The Ideal Food
10 Cosmic Consciousnes
11 The Mystery of Prayer
12 The Road to Initiation
16 The Principle of Reincarnation
17 World Religion and World Politics
20 Meditation
22 The Road of Life
23 The Immortality of Living Beings
25 The Road to Paradise
Marriage and Universal Love
An Introduction
Kosmos Subscription (4 issues per year)

Säljs i UK av:
Watkins Books Ltd
19 Cecil Court, Charing Cross Road
London WC2N 4EZ, England
www.watkinsbooks.com

 

Esperanto

La tria testamento
Livets Bog (La libro de la vivo) 1
La eterna mondbildo 1-2, 3-4
Logiko
  1 La sorto de la homaro
  2 Pasko
  3 Kio estas la vero
  4 Ĉirkaŭ la naskiĝo de mia misio
  5 La ideala nutraĵo
  6 Folioj el al bildolibro de Dio
  7 La idolo plej longe vivanta
  8 La homaro kaj la mondbildo
  9 Inter du mondepokoj
11 La mistero de la preĝo
Memoroj
Informilo
La venonta perfekta homregno (Kosmos 2-1997)
Kosmos (2 numeroj por jaro)

 

Franska

Le Troisiéme Testament
Livets Bog (Le livre de la vie ) 1
Préface du Livets Bog
L'image éternelle de l'univers 1-2
  1 Le destin de l'humanité
  4 De la naissance de ma mission
  5 De l'alimentation idéale
11 Le mystère de la prière
13 L'évangile de Noël
Les portes de la mort
Une introduction

Forhandles i Frankrig af:
Claudine Richard, 6, rue Subervie
32 700 Lectoure, Frankrig

 

Holländska

Het Derde Testament
Het eeuwige wereldbeeld deel 1-3
  1 Het lot van de mensheid
  2 Pasen
  3 Wat is waarheid ?
  4 Over de geboorte van mijn missie
  5 Het ideale voedsel
11 Het mysterie van het gebed
23 De onsterfelijkheid van de levende wezens
28 Twee Soorten Liefde
Kosmos tijdschrift (4 num. per jaar)

Ges ut och säljs av:
Stichting Martinus Centrum
Cornelis Jolstraat 27
NL-2584 EL Den Haag
Holland
T. +31 070...
www.martinuscentrum.nl
info@martinuscentrum.nl

 

Isländska

Þridða Testamentið
Det Evige Verdensbillede 1, 2
2 Påske
4 Omkring min missions fødsel
Kosmiske lektioner (1, 2)

Udgives og forhandles på Island af:
Ómar Einarsson, Tverás 33
110 Reykjavik, Island
Tlf. +354 5811616 / 822 0716. email: nv@centrum.is
Kan köpas via denna hemsida: martinus.is

 

Italienska

Il Terzo Testamento
L'Eterna Visione del Mondo 1
1 Il destino dell' umanitá
5 L'alimento ideale
8 L'umanità ed il quadro mondiale
9 Tra due epoche mondiali
La Cosmologia di Martinus, un'introduzion (Opuscolo)

 

Japanska

  5 Den ideelle føde
23 De levende væseners udødelighed
En introduktion

 

Kinesiska

Det Evige Verdensbillede 1-2 og 3-4
1 Menneskehedens skæbne
5 Den ideelle føde
En introduktion

 

Kroatiska

Tréci Zavjet
Livets Bog 1
Det Evige Verdensbillede 1
Logik
  1 Menneskehedens skæbne
  2 Påske
  5 Den ideelle føde
11 Bønnens mysterium
25 Vejen til paradis + Gennem
dødens port
Kosmiske lektioner
Samling af artikler:
Vejen til indvielse

Forhandles i Kroatien af:
O Martinus Centru – Hrvatska
Tina Ujevića 4/11
47 000 Karlovac
Kroatien
Email: hrvatski@martinus.dk

 

Litauiska
Trečiąjį Testamentą
5 Idealusis maistas

 

Norsk

I Norge läser man vanligtvis böckerna på danska eller svenska.

 

Polska

Trzeci Testament
5 Idealna Żywność

 

Portugisiska

O Terceiro Testamento
1 O destino da humanidade
5 A alimentação ideal
En information
En orientering

 

Rumänska

Al Treilea Testament
Imaginea Lumi Eterne 1+2, 3+4
Logică
5 Hrana ideală

 

Ryska

Kosmiska lektioner 1-5
  1 Mänsklighetens öde
  2+4 Påsk, Kring min missions födelse
  5 Den idealiska födan
11 Bönens mysterium
16 Reinkarnationsprincipen
21 Bortom dödsfruktan
Företalet (Livets Bog, st 1-22)
En introduktion
Äktenskapet och allkärleken
Genom dödens port, De kosmiska krafterna bakom världsåterlösningen, Jaget, anden och kroppen.

 

Serbiska

Tréci Zavet
Livets Bog 1
Det Evige Verdensbillede 1
Logik
1 Menneskehedens skæbne
Den ideelle føde
Gennem dødens port

Forhandles i Serbien af:
Melanija Marinkovic

ul. Pera Cetkovica 32
11060 Beograd
Tlf. +381 11/2772790
Mobil: +381 64/3553414
http://www.martinus-srb.net

 

Spanska

El Tercer Testamento
Livets Bog (El Libro de la Vida) 1-7
La Imagen Eterna del Universo
volumen 1-2, 3-4
  1 El destino de la humanidad
  2 Pascua
  3 ¿Qué es la verdad?
  4 En torno al nacimiento de mi misión
  5 La alimentación ideal
11 El misterio de la oración
15 La salida de la oscuridad
16 El principio de la reencarnación
20 Meditación
25 El camino al paraíso
28 Dos clases de amor
Martinus, memorias
Kosmos, numero especial 1999

 

Tjeckiska

Treti Zákon
Livets Bog 1-2
Logik
Bisättning
  1 Mänsklighetens öde
  4 Kring min missions födelse
  5 Den idealiska födan
  8 Mänskligheten och världsbilden
24 Kulturens skapelse
Andra böcker med artiklar:
Bönens mysterium
Kosmiskt medvetande
Livets väg
Julljusen
Gåvokultur
Det levande väsendets odödlighet

Ges ut och säljs i Tjeckien av:
Michal Balik
Marie Pospisilove 2
CZ-77900 Olomouc
Tjekkiet
Email: michalbalik@volny.cz

 

Tyska

Das Dritte Testament
Livets Bog (Das Buch des Lebens) 1, 2, 3 und 5
Das Ewige Weltbild 1, 2, 3-4
Logik
Beisetzung
  1 Das Schicksal der Menschheit
  2 Ostern
  3 Was ist Wahrheit ?
  4 Zur Geburt meiner Sendung
  5 Die ideale Nahrung
  6 Blätter aus Gottes Bilderbuch
  7 Der am längsten lebende Abgott
  8 Die Menschheit und das Weltbild
  9 Zwischen zwei Weltepochen
10 Kosmisches Bewusstsein
11 Das Mysterium des Gebets
12 Der Weg zur Einweihung
13 Das Weihnachtsevangelium
16 Das Reinkarnationsprinzip
17 Weltreligion und Weltpolitik
21 Jenseits der Todesfurcht
22 Der Weg des Lebens
25 Der Weg zum Paradies
26 Teufelsbewusstsein und Christusbewusst sein
27 Die Schaffung des Weltfriedens
28 Zweierlei Liebe
Eine Einführung
Kosmos Abonnement (4 Stück pro Jahr)

Udgives og forhandles i Tyskland af:
Martinus Verlag
Auf der Heide 13
DE-53545 Ockenfels
Tyskland
www.martinus-verlag.de
info@martinus-verlag.de
www.martinuskosmologie.de

 

Ungarska

A Harmodik Testamentum
Az Ôrök Villakép 1-2
7 A legtovább éló bálvány