Stjernesymbol i menu


Skydd av verket
 
Jag menar inte att Livets Bog skall monopoliseras, men vi lever i en värld där människan inte är färdig, och där är vi tvungna att skydda våra saker.
(Martinus på rådsmöte, 1974)

Upphovsrätt
Martinus beslutade att hela hans författarskap skall vara skyddat av samhällets regler om upphovsrätt. Han överlät ansvaret för och alla rättigheter till sitt samlade verk Tredje testamentet till Martinus Institut (se bifogade gåvobrev).
 
Upplysning och undervisning. Alla kan bidra
Alla är välkomna att sprida kännedomen om Tredje testamentet till exempel genom att undervisa om Martinus andliga vetenskap.

Inom ramen för upphovsrättslagen har alla frihet att citera Martinus.

För information och undervisning kan man fritt länka till de texter, symboler och föredrag som återfinns på Martinus Instituts webbplats www.martinus.dk. Se nedan för en praktisk vägledning.


Vilka begränsningar finns det?
Önskar man citera mer från Martinus verk än som omedelbart tillåts av upphovsrätten, ska man ha en skriftlig tillåtelse från Martinus Institut. Det gäller till exempel om man själv vill publicera större textavsnitt, föredrag eller symboler.
I samtliga fall – det gäller också vid presentationer i föredrag m.m. – skall en tydlig källhänvisning anges. Vid symboler och längre citat skall dessutom anges copyrighten:  © Martinus Institut 1981.

Kontakta oss gärna på info@martinus.dk, så kan vi reda ut eventuella tvivel och i samverkan säkra att skyddet och förmedlingen av Martinus verk sker på bästa sätt. 
Praktisk vägledning
Du kan länka till www.martinus.dk och därmed ge direkt tillgång till de officiella utgåvorna av texterna (se praktisk vägledning) och symboler (se praktisk vägledning).

Via menyn till vänster kan du läsa mer om upphovsrätten och upplysningsarbetet i samband med Martinus verk.