Stjärnsymbolen i menyn


Länkar till Martinus verk

Martinus verk omfattas av det skydd som ligger i copyrighten. Det är därför inte tillåtet att återge stora delar av verken på egna hemsidor, men det är tillåtet att göra länkar till Martinus Instituts hemsida. Syftet är att säkra att verken alltid presenteras korrekt och att man därför alltid kan ha tilltro till dem.

Vill man göra länkar till Martinus verk på en hemsida gör man det enklast genom att sätta in länkar till www.martinus.dk/sv/tt/.

Praktisk vägledning

På en hemsida kan du göra en länk direkt till verken genom att använda följande HTML-kod:

<a href="https://www.martinus.dk/sv/tt">Läs Martinus verk här</a>

Du kan också göra länkar direkt till en bok eller ett band:

<a href="https://www.martinus.dk/sv/tt/index.php?bog=51">Läs Martinus Livets Bog, band 1</a>

... eller direkt till ett stycke eller kapitel:

<a href="https://www.martinus.dk/sv/tt/index.php?bog=51&stk=23">Läs Martinus Livets Bog, band 1, stycke 23 här</a>

För enkelhetens skull används alltid parametern stycke, även om det i realiteten är fråga om ett kapitel:

<a href="https://www.martinus.dk/sv/tt/index.php?bog=70&stk=10">Läs Martinus Logik, kapitel 10 här</a>

Det går också bra att hänvisa till en viss punkt under ett stycke:

<a href="https://www.martinus.dk/sv/tt/index.php?bog=57&stk=2658&pkt=10">Läs Martinus Livets Bog, band 7, stycke 2658, punkt 10 här</a>

Bokkoder

Av praktiska skäl används koder för böckerna i länken. Vill du hänvisa till en viss bok ska du alltså använda numren från den här översikten:

1-28   Småbok 1-28
51-57   Livets Bog, band 1-7
61-64   Den eviga världsbilden, bok 1-4
70   Logik

Frågor

Allmänna och juridiska frågor rörande hänvisningar till verken kan sändas till info@martinus.dk.
Tekniska frågor kan ställas till webmaster.