Stjernesymbol i menu


Särskilda Kosmos-artiklar
 

På denna sida publicerar vi några Kosmos-artiklar av särskild karaktär. Det kan till exempel vara artiklar som det ofta refereras till - eller artiklar som inte trycks i Kosmos på grund av deras längd.


Historien bakom boken Storkursen
- av Ole Therkelsen, Kosmos 4/2018, 11 sidor

Historien bakom sjätte symbolboken

- av Ole Therkelsen, Kosmos 5/2015, 12 sidor

Historien bakom femte symbolboken
- av Ole Therkelsen, Kosmos 6/2012, 7 sidor

Hjälparen, den helige Ande
- av Aage Hvolby, Kosmos 10/2009, 29 sidor

Martinus har tillkännagivit att den i Bibeln bebådade ”Hjälparen, den helige Ande” har manifesterats genom hans stora verk Tredje Testamentet. Han förklarar att Hjälparen inte skall förstås som en person, utan som en helig ande och ett heligt vetande, dvs en andlig vetenskap. I artikeln ger Aage Hvolby en omfattande belysning av den bibliska utsagan om Hjälparen och påvisar hur dessa utsagor stämmer med innehållet i Tredje Testamentet.

Epokgörande drag i Martinus världsbild
- av Aage Hvolby, Kosmos 10/1980, 32 sidor

Artikeln belyser Martinus världsbild som en ”kosmisk vägvisare”, som ger oss epokgörande ny kunskap om livets natur och världsalltets eviga lagar och principer. Den utgör samtidigt ett mellanled, som knyter samman dåtidens och framtidens kultur, religion och moral. Genom studiet av denna världsbild upplever man ett djup, en storslagenhet, visdom och kärlek som vi först så småningom kan förstå den fulla betydelsen av.

Kødspisning og Bisættelse, - mikrokosmisk nært beslægtede processer (Köttätande och bisättning - mikrokosmiskt nära besläktade processer)
- av Aage Hvolby, mars 2004, 42 sidor

Syftet med artikeln är att bidra till förståelsen av Martinus böcker Den idealiska födan och Bisättning med huvudvikten lagd på de mikrokosmiska likheterna mellan
- de olika formerna av bisättning av människor, och
- köttätande som bisättningsmetod för dödade djur.
Det är inte avsikten att här plädera för en viss närings- eller bisättningsform. Till artikeln hör 15 sidor med illustrationer, som återgivits i ett särskilt pdf-dokument (se nedan).

Illustrationer till Köttätande och bisättning
- av Aage Hvolby, mars 2004, 15 sidor