Stjernesymbol i menu


Symbolerna
 
Genom symboltekniken har den andliga eller kosmiska världens detaljer alltså gjorts fysiskt tillgängliga. De har iklätts en konstgjord fysisk synlighet.
(Den eviga världsbilden, band 1, st B3)

 

 

 

 

Se översikter över alla symboler med tillhörande förklaringar.
Symbol 1-44
Symbol 45-100

Martinus tegner symbol


 
Det levande väsendet 1
Symbol 6. Det levande väsendet 1

Martinus har tecknat ett stort antal symboler, som utgör ett viktigt element i hans samlade beskrivning av den eviga världsbilden. Han vill med dessa symboler ge en lättillgänglig överblick över de principer och lagar som kännetecknar livet och det samlade världsalltet.

I böckerna Den eviga världsbilden 1-6 har 100 symboler publicerats med tillhörande symbolförklaringar, och de utgör ett viktigt komplement till huvudverket Livets Bog

Symbolerna är uppbyggda av figurer och färger och de illustrerar var och en bestämda områden av de kosmiska analyserna. Martinus har på detta sätt skapat en fysisk illustration av de andliga realiteterna, som annars är otillgängliga för vår fysiska förnimmelse. Denna fysiska synlighet gör det lättare att koncentrera sin tankegång kring de andliga fenomenen och studera dem på ett systematiskt och målinriktat sätt, som vi är vana vid att göra när det rör sig om fysiska objekt och företeelser.

Man kan jämföra symbolerna med en karta. De andliga och kosmiska realiteterna har avbildats symboliskt, på samma sätt som en karta visar en symbolisk bild av de geografiska realiteterna.

Symbolerna kan köpas i Institutets nätbokhandel och finns i följande 3 storlekar: B5 (18 x 25,8 cm), A3 (29,7 x 42) och plakatstorlek (ca 55 x 65 cm) samt som overheadplanscher (A4-format).