Stjernesymbol i menu


Kurser och föredrag
 

 

 

 

 

 

Som intresserad av Martinus kosmologi har man rika möjligheter att fördjupa sin kunskap om och förståelse av hans analyser genom att delta i kurser och lyssna på föredrag. På många platser i Danmark och på Martinus Institut håller man föredrag och erbjuder ett omfattande undervisningsprogram med föredrag, kurser, seminarier och studiecirklar som omnämns i det följande.

Institutets undervisning bygger direkt på den livssyn och den världsbild som framkommer i Martinus verk. Genom att delta i undervisningen får man också tillfälle att möta andra intresserade i den inspirerande och kärleksfulla atmosfär som kännetecknar den nya humana världskulturen.

Vår undervisning sker på internationella Martinus Center i Klint vid Nykøbing Själland och på Martinus Institut på Frederiksberg i Köpenhamn.

Undervisning på Martinus Center i Klint

Martinus Center ligger ute vid Kattegatt i ett naturskönt och fridfullt område vid det lilla samhället Klint väster om Nykøbing Själland. Centret erbjuder både nya och erfarna studerande undervisning och är samtidigt en fridfull oas för andligt sökande som är intresserade av att studera den andliga vetenskapen utifrån Martinus analyser.

Se Centrets undervisningserbjudande i menyn till vänster.

Se en presentation av Centret och dess aktiviteter, bland annat det omfattande frivilliga arbetet som är centrets livsnerv.

Undervisning på Martinus Institut, Frederiksberg

Institutet på Mariendalsvej 94-96, DK-2000 Frederiksberg, rymmer både ett kurscenter och våra administrativa funktioner. Under vinterhalvåret håller man här en rad föredrag, seminarier och studiecirklar som vänder sig både till nya och erfarna studerande.

Se Institutets undervisningserbjudande i menyn till vänster.

Se en presentation av Institutet och dess uppgifter, bland annat det stora frivilliga arbetet som utgör grunden för många av våra aktiviteter.

Föredrag och studiecirklar utanför Martinus Institut

På privat initiativ arrangeras föredrag, seminarier och studiecirklar på många platser i både in- och utlandet. Sök information om Martinus-aktiviteterna i Sverige på nätet.