Stjernesymbol i menu


Citajoj
 

 

 

La absoluta kaj nure sekura protektado de la vivanta estulo kontraŭ malbona sorto estas ekzakte kauzita de tiu protektado, kion ĝi mem donas al ĉiuj aliaj vivantaj estuloj.
(Livets Bog 7, parto 2447)

Karakterizaj citaĵoj de la verko de Martinus

 • Kie nescio estas forigata, tie la tiel nomata “malbono” ĉesas ekzisti.
  (Livets Bog 1, parto 19)

 • Arto estas la kapablo enkarnigi "altintelekteco" en la materio.
  (Livet Bog 4, parto 1150)

 • La plena kompreno de la plej altaj viv-analizoj kaj per ĝi la travivaĵo de la plej alta vero ne eblas havigi al si nur pere de legado de la analizoj. Tiu kompreno aperas nur per travivado de ili.
  (Livets Bog 4, parto 1062)

 • Amo, kiu ne estas scienco ĝi ne estas amo, same kiel scienco, kiu ne estas amo ĝi ne estas ia absoluta scienco.
  (Livets Bog 7, parto 2552)

 • "La paco" en la mondo estas [...] ankoraŭ nur armila ekvilibro inter la ŝtatoj.
  (Livets Bog 7, parto 2436)

 • La absoluta paco, inter homoj kaj tial inter la nacioj, estas tiel nek demando de volo nek demando de potenco. Aliflanke estas sole nur demando de evoluo, kio estas la samo kiel mentala demando de kvalito.
  (Livets Bog 7, parto 2458)

 • La absoluta kaj nure sekura proktektado de la vivanta estulo kontraŭ malbona sorto estas ekzakte kaŭzita de tiu proktektado, kion ĝi mem donas al ĉiuj aliaj vivantaj estuloj. 
  (Livets Bog 7, parto 2447)
    
 

 

 

 

 

La plej alta dekoracio, kion ni povas havi, estas nia afableco al la proksimulo.
(Martinus ĉe konsila renkontiĝo, 22.01.1974)
 • La tera homo ne estas besto en pura formo, sed ĝi ankaŭ ne estas finevoluinta homo. – Ĝi estas vundita fuĝanto inter du regnoj.
  (Livets Bog 1, parto 82)

 • "La elektro" estas la ponto inter "la beata regno" kaj la fizika mondo.
  (Livets Bog 2, parto 418)

 • La absolute sana spirita nutraĵo por la homo estas ĉiuj malegoismaj specoj de penso. [...] La plej multaj interne organaj kaj konstantaj malsanoj devenas de eraraj kaj tiel venenaj pensospecoj.
  (Livets Bog 6, parto 2026)

 • La maleo, la pafarko kaj la glavo estis la rektaj armiloj en antaŭaj historiaj kulturperiodoj de la homaro. Tamen "la banka konto" fariĝis la plej rafinita murdilo poste en la moderna kulturo, la tiel namota domajno de la "falsa principo de negoco".
  (Livets Bog 4, parto 1325)

 • La inteligenteco povas evolui pere de spertoj kaj instruado, sed kontraŭe la humaneco ne povas evolui pere de instruado. Ĝi sole nur povas evolui pere de spertoj de suferoj.
  (Livets Bog 7, parto 2408)

 • Ĉar la scienco estas la unua komenciĝanta scio pri la universo kaj la vivo, ĝi sekve fariĝas la periferio de la kosma aŭ spirita mondo. Ĝi estas la komenciĝanta kosma konscio. Ĝi estas la freŝa mara aero en la proksimo de la maro. La moderna scienco do efektive estas neskuebla pruvo pri la spiritiĝo de la tera homaro.
  (Livets bog 1, parto 180)

 • Tiel longe kiel troviĝas floro, la memoro pri mondo pli alta ne estas forigebla.
  (Livets Bog 1, parto 183)
 
 • La krucumado ĉe Golgata tiel ne estis ia malgranda evento. Ĝi estis ne malpli ol kosma mondevento. Per sia spirito de ĉioamo kaj sia primara konscio tra la mondsavanto sur la kruco, Dio turnis la milionjaran fundamenton de kulturo de la tuta terhomaro de "la principo de atako" kaj " la pricipo de defendo" ĝis "la principo de pardonado".
  (La intelektigita kristanismo, parto 28)

 • La plej alta dekoracio, kion ni povas havi, estas nia afableco al la proksimulo.
  (Konsila renkontiĝo 22.01.1974, Kunlabora strukturo ĉap. 8.2)  

 • Martireco kaj ĝojo ne povas kuniĝi same kiel oleo kaj akvo.
  (Nenatura laceco, ĉap. 9, libreto nr. 16c)

 • Inter la organismo de la tera homo kaj la organismo de la rabobesto ekzistas tiel elstara diferenco de evoluo, kio rezultiĝas, ke vegetara nutraĵo estas la natura nutraĵo por la homo, dum la vianda manĝaĵo estas la natura nutraĵo por la rabobestoj kaj la aliaj viandmanĝantaj bestoj.
  (La eterna mondbildo 4, parto. 38.17)

 • Ĝi ankoraŭ ne scias, ke ne estas vivkondiĉo por la homo mortigi bestojn aŭ animalajn estulojn por vivi, kaj ke planta nutraĵo estas ĝia vera normala manĝaĵo.
  (Livets Bog 6, parto 2283)