Stjernesymbol i menu


Översättningsarbetet
 

Verket på andra språk
Verket Tredje Testamentet riktar sig till människor ut över världen, där det visar sig ett stadigt stigande intresse för de kosmiska analyserna. För att kunna tillmötesgå detta intresse är det viktigt att verket översätts till andra språk. Martinus Institut har ett samarbete med ett stort antal översättare, som arbetar med översättningar till en rad olika språk. Arbetet sker på många platser i världen, och de flesta arbetar på frivillig basis.

Översättarmöten
Översättarna har löpande kontakt med varandra, och på sommaren möts många av dem i Martinus Center i Klint. Här koordineras arbetet med att översätta verket, och man kan utbyta erfarenheter. Ofta håller flera översättare på att översätta till samma språk. De enskilda översättarna samarbetar också med en rad korrekturläsare. Det är fråga om ett omfattande arbete innan en bok är färdigöversatt och kan ges ut.

 
Japansk tekst

Översättningsarbetet
Martinus verk är på många sätt unikt och ställer stora krav på översättaren. Martinus introducerar bland annat helt nya ord och begrepp, som inte finns i språket i förväg. Översättaren måste därför på sitt modersmål finna ett motsvarande ord eller begrepp. Dessutom skall översättaren genomgående använda samma terminologi som på danska och naturligtvis vara trogen både innehållet i den danska originaltexten, och så långt möjligt Martinus språkform och stil. Det förutsätts att översättaren har ingående kunskap om de kosmiska analyserna.

I boken Samarbejdsstrukturen har de överordnade riktlinjerna för översättning av Martinus verk beskrivits. Vår engelska översättare Mary McGovern har skrivit två universitets uppsatser om detta att översätta Martinus i relation till översättningsvetenskapen. De kan läsas här tillsammans med ett tal som hon höll om översättarens roll: Om at oversætte Martinus.