Stjernesymbol i menu


Om Martinus kosmologi
 
Så länge det finns en blomma, kan minnet av en högre värld inte utplånas.
(Livets Bog, band 1, st 183)


Läs introduktionstexter om centrala ämnen i Martinus analyser.

Läs Martinus egna artiklar.

 

Läs eller ladda ner en 8-sidors introduktionsbrochyr
om Martinus kosmologi. Du kan också få broschyren skickat.

Den danske författaren Martinus (1890-1981) har i sina verk beskrivit en samlad andligvetenskaplig världsbild, som innehåller en logiskt underbyggd helhetsförklaring av tillvaron. Hans bakgrund för detta var en högt utvecklad intuitionsförmåga, som satte honom i stånd att överblicka och analysera den andliga värld som ligger bakom den kända fysiska världen. Målet med hans arbete var att skapa en andlig vetenskap, som kan ge vår tids sanningssökande och logiskt tänkande människor en djupare insikt i livets natur och utvecklingen i världen. I sina analyser presenterar Martinus en långt mer optimistisk och vidsträckt livssyn än den vi vanligtvis känner till. Samtidigt är de ett värdefullt hjälpmedel för det praktiska utvecklandet av moral och sätt att vara.

En central punkt i den andligvetenskapliga världsbilden är förståelsen av att vi människor och alla andra levande väsen ingår i ett levande världsallt. Därigenom synliggörs i en logisk och vetenskaplig form att det existerar en evig, allkärleksfull Gudom, som i alla tider har varit källan till religioner och andligt liv.
Martinus visar också hur vårt medvetande, psyke och vår moral genom reinkarnation och karma utvecklas enligt logiska naturlagar, som gör att alla erfarenheter - behagliga såväl som obehagliga - med tiden blir till gagn för den enskilde.

Martinus böcker föreligger som ett öppet erbjudande till alla intresserade. Detta intresse är inte bundet till någon form av föreningsbildning eller medlemskap – alla kan fritt studera hans böcker och glädja sig över den inspiration de kan ge upphov till. Martinus kosmologi är inte en religiös trosriktning, utan ger en logiskt baserad förståelse av livet och dess religiösa dimension. Enligt Martinus är tiden mogen för det som han betecknar som en kärleksvetenskap eller intellektualiserad kristendom. Och i förlängningen av detta har han gett sitt samlade verk den överordnade titeln Tredje testamentet.

Läs mer om Martinus kosmologi genom att välja här i menyn till vänster.

Du kan också ladda ner en informationsbrochyr och se en kort introduktion på video.

 

Solen skinner i standkantens sten