Stjernesymbol i menu


Martinus kosmologi

Martinus har skapat en rad symboler som med färger och figurer illustrerar livets eviga, andliga lagar och principer. Symbolen ovan visar Martinus huvudsymbol över den eviga världsbilden. Se symbolen med förklaring.

 

Där okunnigheten avlägsnas, upphör det så kallade ”onda” att existera.
(Livets Bog, band 1, st 19)
En evig världsbild

Martinus (1890-1981) har i sitt omfattande verk Tredje Testamentet beskrivit en logisk, sammanhängande världsbild, som visar att alla levande väsen ingår i ett levande världsallt och tar del i en ständig evolution mot högre livsformer. Vår tids stora omvälvningar och kriser är uttryck för en världskulturs undergång och födelsen av ett nytt humant världssamfund.

En andlig vetenskap

Martinus visar med sina analyser hur vårt medvetande, psyke och vår moral genom reinkarnation och karma utvecklas enligt logiska naturlagar, som gör att alla erfarenheter - behagliga såväl som obehagliga - med tiden blir till gagn för den enskilde. Verket utgör en samlad kosmologi eller andlig vetenskap, som ger en optimistisk livssyn och inspirerar till tolerans och nästakärlek.

Tredje Testamentet

Martinus verk består av Livets Bog i sju band, Den eviga världsbilden i sex band samt en rad andra böcker och ett stort antal artiklar och föredrag.

The Book Of life by Martinus
Ett fritt studium

Martinus analyser är ett öppet erbjudande till alla – utan någon form av medlemskap. Martinus Institut har ansvaret för att översätta, ge ut och upplysa om verket.

Martinus Kosmologi - En introduktion


Se en kort videopresentation av Martinus och hans verk (9 min.):

Danskt tal

Engelskt tal

"Vem är jag?" ... "Finns det någon mening med lidande och död?" ... "Vilken betydelse har kärlek?"

Martinus (1890-1981), dansk författare och mystiker, fick vid 30 års ålder en rad djupa, andliga ljusupplevelser. Efter detta upplevde han - utifrån sin intuition - universum som genomströmmat av en oändlig kärlek och visdom. Utifrån 100 symboler och ett verk som omfattar mer än 6 000 sidor beskrev han en sammanhängande världsbild med evigt giltiga lagar och en teoretisk väg till kosmisk insikt.

Se fler videor (på svenska)