Stjernesymbol i menu


Gåvornas betydelse
 

Tack för de många gåvorna

Martinus Institut tar varje år emot ett stort antal gåvor -  dels i form av det omfattande frivilliga arbetet, dels i form av pengagåvor och arv.

Vad används gåvorna till?

Gåvorna utgör den bärande grunden för Martinus Instituts arbete. De säkrar att vi år efter år kan fortsätta med de många aktiviteterna, både på Martinus Center, Klint, och på Martinus Institut i Frederiksberg, Köpenhamn. Gåvorna bidrar till att en rad löpande uppgifter kan utföras, såsom bokutgivningar på danska och andra språk, översättningar, information, undervisning, digitalisering av verket, förnyelse av inventarier och installationer, osv. I den ekonomiska översikten för Martinus Institut kan du läsa mer om användandet av de ekonomiska medlen, däribland också investeringar till renovering och utbyggnad av institutets egendomar.

Så kan du stötta ekonomiskt

Se hur du kan stötta med pengagåvor samt genom testamente och arv.