Stjernesymbol i menu


Länkar till symboler

Praktisk vägledning
Om du vill visa en eller flera symboler på en hemsida, är du välkommen att länka direkt till de symboler som visas på www.martinus.dk. Därigenom säkras, att symbolerna framträder i en korrekt form med tillhörande symbolförklaring.
Du kan använda följande HTML-kod (exempel symbol 23):

<p><a href="/sv/symbolerna/symboloeversikt/symbol-23"><img src="/fileadmin/user_upload/billeder/symboler/store/23.jpg" /></a></p><p class="align-center">Symbol 23. Den färdiga människan som Guds avbild och honom lik. <br />Klicka på symbolen för att se en resumé av symbolförklaringen. Se Martinus hela symbolförklaring i Den eviga världsbilden, bok 2.</p>

Symbolen visas på detta sätt på hemsidan:


Symbol 23. Den färdiga människan som Guds avbild och honom lik.
Klicka på symbolen för att se en resumé av symbolförklaringen.
Se Martinus hela symbolförklaring i Den eviga världsbilden, bok2.

 

 


Om du vill sätta in en annan symbol ska du byta ut namnet på symbolen och numret "23" med namn och symbolnummer på den symbol du vill visa. Koden och symbolerna kan användas för att visa symboler på hemsidor utan särskilt tillstånd från Martinus Institut.

Frågor
Är du osäker på hur symbolerna skall användas är du alltid välkommen  att kontakta Martinus Institut info@martinus.dk. Tekniska frågor kan ställas till webmaster@martinus.dk.