Stjernesymbol i menu


Martinus Institut
 

 

 

 

 

En kärlek som ej är vetenskap är inte någon kärlek, liksom en vetenskap som ej är kärlek inte är någon absolut vetenskap.
(Livets Bog, band 7, st 2552)

Martinus Institut är en allmännyttig institution, som Martinus har stiftat med syftet att förmedla hans andligt vetenskapliga författarskap till omvärlden. Han har uppdragit åt institutet ansvaret och rättigheterna (se hans gåvobrev) till sitt samlade verk Tredje Testamentet, och har fastställt de uppgifter institutet skall sköta. Det innebär kort sagt att institutet har ansvaret för att bevara, översätta och ge ut det samlade verket Tredje Testamentet. Vi skall också upplysa om och undervisa utifrån detta verk.

Till ansvaret hör skyddandet av innehållet i Tredje Testamentet. Martinus Institut har upphovsrätten till publicering av verket på alla språk, oavsett om det sker i bokform, på internet eller på annat sätt. Martinus ville på så sätt säkerställa att det finns ett institut i världen, som kan vara en garant för publiceringen av hans verk i auktoriserad form, och som erbjuder information och undervisning som bygger direkt på detta verk.

 
Målet med världsåterlösningen är att människorna skall komma att förstå denna tillvaro och ta emot den undervisning i livslagarna, som de kan få här. Tänk, vad det skulle betyda om man i stället för att irriteras över det som sker, använder sin energi för att försöka förstå varför det som sker, är det riktiga just i nuvarande situation, baserad på förfluten tid och med avseende på vilken nytta vi erfarenhetsmässigt kan ha av det i framtiden.
(”Livsmodet 2”, införd i Kosmos nr 4/1969)

Institutet har sedan 1943 funnits på Mariendalsvej 94-96, DK-2000 Frederiksberg. Martinus bodde och arbetade här under nästan 40 år fram till sin bortgång år 1981. Läs mer om den historiska utvecklingen.

Huset inrymmer i dag institutets administration, bokförsäljning och förlag som utöver Martinus-litteraturen också ger ut tidskriften Kosmos på flera språk. Huset är också ett kurscenter där det hålls föredrag, seminarier och studiecirklar utifrån den kosmiska världsbild som Martinus har beskrivit. Största delen av institutets undervisning sker för övrigt på Martinus Center, Klint, som har sin egen presentation här på hemsidan.

Vi är en idealistisk arbetsplats, och förutom några få fast anställda samlas en rad frivilliga oavlönade medarbetare som utför stora delar av institutets många uppgifter. En stor del av institutets ekonomi är baserad på gåvor och arv.

I menyn till vänster kan du läsa mer om institutets olika uppgifter, våra fasta medarbetare och den kärleksfulla vänskapskultur som inspirerar oss i samarbetet om att sprida kunskapen om de andligt vetenskapliga analyserna.