Stjernesymbol i menu


Symboler nr. 1-44
 
Symbolerna är fysiska markeringar av eller kännetecken för världsalltets osynliga, bärande kosmiska principer och lagar.
(Den eviga världsbilden, band 1, st B2)

I det följande visas en översikt över Martinus symboler, som har återgetts från verket Den eviga världsbilden, del 1-4.

Genom att klicka på de enskilda symbolerna visas de i större format tillsammans med en kortfattad symbolförklaring, som har till syfte att ge en första överblick över symbolens innehåll. Denna förklaring, som har utarbetats av Martinus Institut, är en mycket förkortad och koncentrerad utgåva av Martinus egen förklarande text. Vi rekommenderar att man studerar Martinus egna fördjupande texter och symbolförklaringar som finns i böckerna. De kommer senare också att kunna läsas direkt här på hemsidan.

Om man själv vill visa symboler på en hemsida gör man det enklast genom att sätta in en länk till Martinus Instituts hemsida. Se vägledning om användning av symboler, och var uppmärksam på copyrighten

symbol 1 Guds ande över vattnet
Symbol 1
Guds ande över vattnetsymbol 2 Världsåterlösningsprincipen
Symbol 2
Världsåterlösningsprincipen
symbol 3 Intolerans
Symbol 3
Intolerans
symbol 4 Vägen mot ljuset
Symbol 4
Vägen mot ljuset
symbol 5 Kosmisk medvetslöshet
Symbol 5
Kosmisk medvetslöshet
symbol 6 Det levande väsendet 1
Symbol 6
Det levande väsendet 1
symbol 7 Livsenhetsprincipen
Symbol 7
Livsenhetsprincipen
symbol 8-9-10 Den treeniga principens tre analyser
Symbol 8-9-10
Den treeniga principens tre analysersymbol 11 Den eviga världsbilden, det levande väsendet 2, den eviga Gudomen och de eviga gudasönerna
Symbol 11
Den eviga världsbilden, det levande väsendet 2, den eviga Gudomen och de eviga gudasönerna
symbol 12 Grundenergiernas kombinationer
Symbol 12
Grundenergiernas kombinationer
symbol 13 Den eviga världsplanen
Symbol 13
Den eviga världsplanen
symbol 14 Det kosmiska spiralkretsloppet 1
Symbol 14
Det kosmiska spiralkretsloppet 1symbol 15 Lagen för rörelse
Symbol 15
Lagen för rörelse
symbol 16 Evighetskroppen
Symbol 16
Evighetskroppen
symbol 17 Reinkarnation, kretslopp och årstider
Symbol 17
Reinkarnation, kretslopp och årstider
symbol 18 Det levande väsendets ödesbågar
Symbol 18
Det levande väsendets ödesbågarsymbol 19 Genom invigningens mörker (helvete eller ragnarök)
Symbol 19
Genom invigningens mörker (helvete eller ragnarök)
symbol 20 Syndernas förlåtelse
Symbol 20
Syndernas förlåtelse
symbol 21 Den eviga kosmiska, organiska förbindelsen mellan Gud och gudason - 1
Symbol 21
Den eviga kosmiska, organiska förbindelsen mellan Gud och gudason 1
symbol 22 Den eviga kosmiska organiska förbindelsen mellan Gud och gudason - 2
Symbol 22
Den eviga kosmiska organiska förbindelsen mellan Gud och gudason 2symbol 22a Den materialistiska eller ej färdiga världsbilden
Symbol 22A
Den materialistiska eller ej färdiga världsbilden
symbol 23 Den färdiga människan som Guds avbild och honom lik
Symbol 23
Den färdiga människan som Guds avbild och honom lik
symbol 24 Det ej färdiga människoriket
Symbol 24
Det ej färdiga människoriket
symbol 25 Mänsklighetens karma
Symbol 25
Mänsklighetens karmasymbol 26 Det kommande fullkomliga människoriket
Symbol 26
Det kommande fullkomliga människoriket
symbol 27 Jordklotets kosmiska strålglans
Symbol 27
Jordklotets kosmiska strålglans
symbol 28 Det eviga livet eller livsstegen
Symbol 28
Det eviga livet eller livsstegen
symbol 29 Kosmiska utvecklingsbanor
Symbol 29
Kosmiska utvecklingsbanorsymbol 30 Den eviga Gudomen och väsendenas förnimmelsebegåvning
Symbol 30
Den eviga Gudomen och väsendenas förnimmelsebegåvning
symbol 31 Det levande väsendets förnimmelseförmåga och utvecklingsstegen
Symbol 31
Det levande väsendets förnimmelseförmåga och utvecklingsstegen
symbol 32 De tolv grundfacit eller livsmysteriets lösning
Symbol 32
De tolv grundfacit eller livsmysteriets lösning
symbol 33 De djuriska och mänskliga tankeklimaten
Symbol 33
De djuriska och mänskliga tankeklimatensymbol 33a Registrering av symbol 33
Symbol 33A
Registrering av symbol 33
symbol 34 Parningsakten eller Guds ande i mörkret
Symbol 34
Parningsakten eller Guds ande
i mörkret
symbol 35 Polprincipens kosmiska kretslopp
Symbol 35
Polprincipens kosmiska kretslopp
symbol 36 Det eviga livets struktur
Symbol 36
Det eviga livets struktursymbol 37 Den beslöjade och avslöjade eviga sanningen
Symbol 37
Den beslöjade och avslöjade eviga sanningen
symbol 38 Människan och animalisk och vegetabilisk föda
Symbol 38
Människan och animalisk och vegetabilisk föda
symbol 39 Jordmänsklighetens medvetandekategorier
Symbol 39
Jordmänsklighetens medvetandekategorier
symbol 40 Korsets tecken
Symbol 40
Korsets teckensymbol 41 Stjärnsymbolen
Symbol 41
Stjärnsymbolen
symbol 42 Flaggans struktur
Symbol 42
Flaggans struktur
symbol 43 Symbol över Livets Bog
Symbol 43
Symbol över "Livets Bog" på dess nuvarande stadium (1933)
symbol 44 Lagen för tillvaron – älsken varandra
Symbol 44
Lagen för tillvaron – älsken varandra!