Stjernesymbol i menu


O Martinusově kosmologii
 
Dokud tu budou květiny, vzpomínka na vyšší svět nemůže vyhasnout.
(Livets Bog 1, §183)

 

 

Čtěte úvodní texty o hlavních tématech v Martinusových analýzách

Číst vlastní články od Martinuse

Dánský spisovatel Martinus (1890-1981) popsal ve svých dílech jedinečný duchovně-vědecký obraz světa, který obsahuje logicky podložené, jednotné objasnění bytí. Základem pro tuto jeho práci byla vysoce vyvinutá schopnost intuice, která mu umožnila pochopit a analyzovat duchovní svět, který existuje za známým fyzickým světem. Cílem jeho práce bylo vytvořit duchovní vědu, která může dát současným pravdu hledajícím a logicky myslícím lidem hlubší porozumění o podstatě života a vývoji ve světě. Ve svých analýzách Martinus prezentuje mnohem optimističtější a rozsáhlejší pohled na život, než který obecně známe.  Současně jsou cenným pomocníkem v praktickém rozvoji morálky a chování.

Martinusovy knihy jsou volně přístupné všem zájemcům. Nejsou spojeny s žádnými formami vytváření společnosti nebo členstva k tomuto zájmu  – všichni mohou volně studovat jeho knihy a těšit se z inspirace, kterou mohou dát. Martinusova kosmologie není náboženskou vírou, ale dává logicky podložené pochopení života a jeho náboženské dimenze. Podle Martinuse je doba zralá pro to, co nazývá vědou všelásky, nebo intelektualizovaným křesťanstvím, a proto celému svému dílu dal vyšší titul Třetí zákon.

Čtěte o Martinusově Kosmologii výběrem v menu vlevo. Zde dole úvodní texty.

Solen skinner i standkantens sten