Stjernesymbol i menu


Kdo je Martinus?
 
Martinus 90 letý, foto: © Mischa H. Lim
Martinus

 

 

„Část domu měla doškovou střechu a na jedné straně střecha dosahovala na zem. Během zimy, když byl sníh a náš otec nebyl doma, se moji spolužáci bavili tím, že se spouštěli na sáňkách od komína dolů po střeše.“
(z knihy Paměti od Martinuse)

Martinus žil v Dánsku v letech 1890 – 1981. Je známý pro své rozsáhlé duchovně-vědecké dílo, které nese společný nadřazený titul Třetí zákon.

Jeho život obsahuje vyprávění o chudém, nepříliš sečtělém vesnickém chlapci ze severního Jutlandu, který žil nepoznán předtím, než jako 30-letý prožil hlubokou změnu vědomí, která mu umožnila popsat ne méně než souhrnný duchovně vědecký obraz světa. Poté pracoval během téměř 60-letého období na popisování a šíření tohoto obrazu světa, který také nese název Martinusova Kosmologie a Martinusova duchovní věda.

Nemanželské dítě – Chudé životní podmínky a omezená školní docházka

Rodný dům

Martinus se narodil 11. srpna 1890 na okraji severojutlandského železničního města Sindal. Jeho rodný domov „Moskilvad“ – který je dnes otevřen pro zájemce -  dosvědčuje chudé dětství. Matka byla neprovdaná a pracovala jako hospodyně.

Matka Martinuse, okolo r. 1893
Martinus' mother

Neměla možnost starat se o chlapce, proto vyrůstal u svého strýce a tety ve skromných poměrech v domě „Moskilvad“.

V místní vesnické škole se vyučování omezovalo na hymnické verše, katechismus, zeměpis, aritmetiku a něco z historie Dánska a přírodovědy – celkem šest hodin týdně v létě a 30 hodin týdně v zimě.

Podle místního misijního kněze, Martinus jako „nemanželské“ dítě byl odsouzený k věčnému zatracení, ale Martinus tomu však nemohl věřit.

 
Jeho poručnice před rodným domem, okolo r. 1900
Martinus 11 jarojn
Martinus 11 years old

Ve skutečnosti měl Martinus už tehdy intimní osobní vztah k Bohu. Vyprávěl, že když se topila moucha ve džbánu mléka, snažil se ji zachránit – pokud by to neudělal, nemohl by očekávat, že Bůh by pomohl jemu, když to bude potřebovat.

Mládí a praxe

Po biřmování se Martinus stal kovářským učněm. Musel se ale toho vzdát, protože byl příliš slabý pro tuto namáhavou práci, a namísto toho se stal zemědělcem. V r. 1910 se Martinus vyučil mlékařem a pracoval u různých mlékárenských firem v Dánsku, dokud se v r. 1917 nepřestěhoval do Kodaně. Zde pracoval jako hlídač a pošťák do r. 1920, kdy nastoupil do zaměstnání v mlékárenské továrně Enigheden jako účetní.

 
Martinus ve své uniformě nočního hlídače okolo r. 1918

  

„Co je důležité pro čtenáře, nejsou duchovní prožitky, které jsem měl, ale následky vytvořené těmito prožitky. Tyto mohou být více-méně prozkoumány každým morálním, nestranným a svobodným člověkem. Těmito následky je celé moje dílo a projev.
(O zrození mého poslání, brožura 4, kapitola 20)
Martinus píše Knihu Života, okolo 1955

 

 

 

 

"Ta nadání, kterých jsem dosáhl ve svém vývoji, jsou pouze ta, kterých dosáhli lidé přede mnou a kterých všichni ostatní po mě dosáhnou, absolutně všichni bez výjimky."
(Intelektualizovné křesťanství, část 5)

 

 

 

 

 

 

Ĉ. 1977, foto: © Mischa H. Lim

Ale Martinus toužil po větším naplnění ve svém životě, než jen sedět celý den v kanceláři a psát čísla. Nějaký čas se cítil být přitahován myšlenkou stát se misionářem, ale toho se vzdal, protože nesouhlasil s tehdejší interpretací mnohých křesťanských dogmat. Brzy se ukázalo, že Martinus měl svou vlastní životní misi.

Kosmické vědomí jako 30-letý
V březnu 1921 se udála rozhodující změna v jeho životě, protože obdržel několik silných duchovních prožitků, které způsobily hluboké rozšíření jeho vědomí. V knihách „O zrození mého poslání“ a „Intelektualizované křesťanství“ vypráví detailně a krásně o těchto, pro něj samotného nečekaných duchovních zážitcích.

Martinus 30-letý

(Na začátku Knihy života I píše následující)

„Kosmický křest ohněm, kterým jsem prošel, a jehož bližší rozbor zde nemohu podat, zanechal tedy poznání, že ve mě byly vyvolány zcela nové schopnosti vnímání. Tyto schopnosti mi umožnily – ne v záblescích – ale naopak v trvale bdělém stavu denního vědomí – vidět za fyzickým světem všechny stěžejní duchovní síly, neviditelné příčiny, věčné zákony světa, základní energie a základní principy. Mysterium života následně pro mě nebylo mysteriem. Stal jsem se vědomým v životě vesmíru a byl jsem zasvěcen do „boží zásady tvoření”. (Kniha života I, část 21).

Tento nový stav vědomí, který Martinus získal jako 30-letý, on sám nazval jako „kosmické vědomí“. Předpokladem pro kosmické vědomí je vysoce vyvinutá schopnost intuice, která se u všech lidí dříve nebo později vyvine.

Práce na kosmickém obrazu světa

Když Martinus obdržel své kosmické vědomí, musel se ho naučit používat. Rychle pochopil, že je pro něj nezbytné stát se vegetariánem. Také si uvědomil, že nestačí psát své duchovně vědecké analýzy ve volném čase. Toto byl začátek několika velmi skromných roků, kdy Martinus žil z podpory dobrosrdečných lidí, kteří chápali, že je důležité, aby se věnoval své misi. První díl hlavního díla Kniha života byl připraven k vydání v r. 1932 a v následujících téměř 50 letech pokračoval ve svém rozsáhlém díle, které nakonec sestávalo z mnoha stránek textu, kreslených symbolů a velkého počtu přednášek.

Důležitou částí jeho mise bylo osvětlení vývoje křesťanství a jiných náboženství z minulosti do budoucí formy, která koresponduje s úrovní vědomí moderního intelektuálního člověka. Proto také charakterizuje svá díla jako intelektualizované křesťanství a dává jim společný titul Třetí zákon. Tímto sjednocuje jinak roztříštěné vědecké a náboženské způsoby myšlení do nové duchovní vědy, o které předpokládá, že se stane základem v budoucím vývoji lidstva.

Velká osobnost bez kultu osobnosti

Martinus ve svém bytě v Martinusově Institutu, r. 1978

Pro Martinuse bylo rozhodující, aby nebyla vytvořena jakákoliv forma sekty nebo členství v souvislosti s jeho životním dílem, a vůbec si nepřál stát se objektem pro nějaký kult osobnosti. Nepatřilo do jeho mise být vůdcem ani kultu, ani společnosti věřících. Hlavním posláním v jeho životě bylo napsat a předat své kosmické vědomí. V malé materialistické zemi jako bylo Dánsko, mohl rozvinout tuto práci bez toho, aby to někdo zpozoroval. To ale neznamenalo, že by žil v izolaci. Byl velmi vstřícný a vždy si našel čas odpovídat na otázky, když se na něj lidé obraceli. Byl vůbec člověkem veselým a přátelským, který se radoval ze společnosti dobrých přátel. Pro stav svého vývoje jako dvoupólového člověka nežil s partnerkou, ani neměl rodinu. Na obvyklou otázku na toto téma odpovídal ochotně a vesele, že už se oženil s celým lidstvem.

Martinus bydlel ve svém malém bytě v prvním patře Institutu až do svého odchodu v roce 1981. Ale jeho „Věc“ dále žije – a požívá trvale rostoucího zájmu mezi duchovně hledajícími v mnoha zemích po celém světě.

Vnitřek Martinusova bytu, který je dnes zachován jako památné místo.