Stjernesymbol i menu


Citáty
 
Absolutní a jedině jistá ochrana žijící bytosti před zlým osudem je zabezpečená přesně tou ochranou, kterou ona sama dává všem ostatním žijícím bytostem.
(Kniha života 7, část 2447)

Charakteristické citáty z Martinusých děl

 • Kde je odstraněná nevědomost, tam tzv. zlo přestává existovat.
  (Kniha života 1, část 19)

 • Umění je schopnost vtělit „vysokou intelektualitu“ do materie.
  (Kniha života 4, část 1150)

 • Úplné pochopení nejvyšších analýz života a tím prožití nejvyšší pravdy není možné získat jen čtením analýz. Toto pochopení se objeví výhradně jejich  prožíváním.
  (Kniha života 4, část 1062)

 • Láska, která není vědou, není láskou, stejně jako věda, která není láskou, není žádnou absolutní vědou.
  (Kniha života 7, část 2552)

 • Pozemský člověk není zvíře v čisté formě, ale také není plně vyvinutým člověkem. – Je zraněným uprchlíkem mezi dvěma říšemi.
  (Kniha života 1, část 82)
 

 

 

 

Nejvyšší ozdoba, kterou můžeme mít, je naše laskavost k bližnímu.
(Martinus na setkání rady, 22.1.1974)
 • Absolutně zdravá duchovní strava pro člověka jsou všechny druhy nesobeckých myšlenek (…). Většina vnitřních organických a chronických chorob pochází z chybných a tím jedovatých druhů myšlenek.
  (Kniha života 6, část 2026)

 • Kyj, luk a meč byly přímé zbraně v předchozích historických kulturních obdobích lidstva. Nicméně „bankovní konto“ se stalo nejrafinovanějším vražedným prostředkem v moderní kultuře, tzv. „falešným principem obchodování“.
  (Kniha života 4, část 1325)

 • Inteligence se může vyvíjet zkušenostmi a vyučováním, oproti tomu humanita se vyučováním vyvíjet nemůže. Může se vyvíjet pouze zkušenostmi z utrpení.
  (Kniha života 7, část 2408)

 • Protože věda je prvním začínajícím poznáním o univerzu a životě, následně se stává periferií kosmického nebo duchovního světa. Je začínajícím kosmickým vědomím. Je čerstvým mořským vánkem v blízkosti moře. Moderní věda tedy ve skutečnosti je neotřesitelným důkazem o rostoucí duchovnosti pozemského lidstva.
  (Kniha života 1, část 180)

 • Dokud bude existovat květ, vzpomínka na vyšší svět nemůže vyhasnout.
  (Kniha života 1, část 183)
 
 • Ukřižování na Golgotě tak nebylo nějakou malou událostí. Nebylo to nic menšího než kosmická světová událost. Svým duchem všelásky a svým primárním vědomím skrze spasitele světa na kříži Bůh obrátil miliony let trvající základ kultury celého lidstva od „principu útočení“ a „principu obrany“ na „princip odpuštění“.
  (Intelektualizované křesťanství, část 28)

 • Mučednictví a radost se nemohou spojit stejně jako olej a voda.
  (Nepřirozená únava, kap. 8, brožura č. 16c)

 • Mezi organismem pozemského člověka a organismem dravého zvířete existuje tak veliký rozdíl ve vývoji, čehož výsledkem je, že vegetariánská strava je přirozenou stravou pro člověka, zatímco masitá je přirozenou potravou pro dravá a jiná masožravá zvířata.
  (Věčný obraz světa 4, část 38.17)