Stjernesymbol i menu


La literaturo
 

 

 

Vi povas legi kaj serĉi enrete en la anglaj versioj de kelkaj de la libroj de Martinus

Poste estos ankaŭ reta aliro al libroj en Esperanto

La Tria Testamento

Martinus nomis sian tutan verkaron La Tria Testamento.  La ĉefverko estas Livets Bog (Libro de la vivo) en 7-volumoj. Kiel suplemento ekzistas la 6-voluma La Eterna Mondbildo en kiu li pere de kolorigitaj simboloj kaj klarigaj tekstoj, komprenigas la ĉefprincipojn en sia mondbildo. Krome li skribis la librojn Logiko, Sepulto, La Intelektigita Kristanismo kaj 28 libretojn, kaj multajn artikolojn. 

Vi povas vidi titolaron kaj resumojn de la libroj en la sekvonta. Ĝis nun 16 de la libroj de Martinus estas tradukitaj kaj publikigitaj en Esperanto. Kromaj tradukaĵoj estas prilaborataj. 

La libroj estas eldonitaj de la Martinus-Instituto kaj estas aĉeteblaj en la reta librovendejo de la Instituto. Ili ankaŭ estas aĉeteblaj pere de persona aŭ telefona sinturno al la Instituto.

Partoj de la verkaro estas tradukitaj al 22 aliaj lingvoj. Vi povas ĉi tie vidi anglan resumon de la tuta verkaro kaj informon pri libroj, kiuj estas eldonitaj en aliaj lingvoj. (La resumoj estas tradukataj)

 

Superrigardo de la literaturo


La Tria Testamento
La superrigardo montras la tutan verkaron de Martinus, kiu estas skribita en la nacia lingvo dana.


Libroj en Esperanto 

Libregoj
Livets Bog (Libro de la vivo) 1
La Eterna Mondbildo (1-4)
Logiko

Libretoj 
  1 La sorto de la homaro
  2 Pasko
  3 Kio estas la vero
  4 Ĉirkaŭ la naskiĝo de mia misio
  5 La ideala nutraĵo
  6 Folioj el al bildolibro de Dio
  7 La idolo plej longe vivanta
  8 La homaro kaj la mondbildo
  9 Inter du mondepokoj
11 La mistero de la preĝo

Libroj - ankoraŭ ne tradukitaj al Esperanto

Libregoj
Livets Bog (Libro de la vivo), volumoj 2-7
Bisættelse (Sepulto)
Artikelsamling 1 (Artikolaro 1)
Den intellektualiserede kristendom (La Intelektigita Kristanismo)

Libretoj
10 Kosmisk bevidsthed (Kosma konscio)
12 Vejen til indvielse (La vojo al iniciĝo)
13 Juleevangeliet (La Kristnaska evangelio)
14 Bevidsthedens skabelse (La kreado de konscio)
15 Ud af mørket (El la mallumo)
16 Reinkarnationsprincippet (La principo de reenkarniĝo)
17 Verdensreligion og verdenspolitik (Mondreligio kaj mondpolitiko)
18 Livets skæbnespil (La sortoludo de la vivo)
19 Kosmiske glimt (Kosmaj ekbriloj)
20 Meditation (Meditado)
21 Hinsides dødsfrygten (Trans la mortotimo)
22 Livets vej (La vojo de la vivo)
23 De levende væseneres udødelighed (La senmorteco de la vivaj estuloj)
24 Kulturens skabelse (La kreado de la kulturo)
25 Vejen til paradis (La vojo al paradizo)
26 Djævlebevidsthed og kristusbevidstehed (Diablokonscio kaj kristokonscio)
27 Verdensfredens skabelse (La kreado de la paco)
28 To slags kærlighed (Du specoj de amo)

Aliaj eldonoj
Simbolafiŝoj
Martinus' erindringer (La memoroj de Martinus)
Martinus - som vi husker ham (Martinus - kiel ni memoras lin)