Stjernesymbol i menu


Korištenje simbola na početnoj stranici
 

Martinusovi simboli

6
11
19
23
26

Martinusovi simboli su zaštićeni autorskim pravom. Cilj toga je osigurati da oblik, sadržaj i boje simbola uvijek predstavljaju točne kopije originalnih simbola.

Ukoliko želite koristiti jedan ili više simbola na početnoj stranici, slobodno možete koristiti naše minijaturne verzije simbola, koje su direktno povezane sa večim simbolom i njegovim objašnjenjem na www.martinus.dk. Na taj način možemo osigurati da se putem veze može dobiti ispravan oblik simbola i njegovo objašnjenje.

Molimo vas da pročitate sljedeće praktične smjernice.

Molimo vas da pročitate i detaljne smjernice po pitanju autorskih prava koje su opisane u informacijama o autorskom pravu (na engleskom).

Praktične smjernice

Možete staviti simbol na početnu stranicu koristeći sljedeći HTML kod:

<a href="/hr/martinusovi-simboli/pregled-simbola/simbol-23"><img src="fileadmin/user_upload/billeder/symboler/thumbs/symbol23thumb.jpg" alt="simbol 23 Dovršeni covjek poput Boga i Njemu nalik " /></a>

Kopirajte kod i stavite svih pet redova na svoju početnu stranicu. HTML kod biti će na sljedeći način prikazan na početnoj stranici.

simbol 23 Dovršeni covjek poput Boga i Njemu nalik

Ukoliko želite umetnuti drugi simbol, zamijenite naslov simbola i broj ”23” sa naslovom i brojem simbola koji želite koristiti. Kod i minijaturni simboli mogu se koristiti za prikazivanje simbola na početnoj stranici bez naročitog odobrenja od strane "Fonden Martinus Åndsvidenskabelige Institut-a".

Pitanja o korištenju simbola mogu se poslati na info@martinus.dk.

Tehnička pitanja mogu se poslati na webmaster@martinus.dk.

 

.