Stjernesymbol i menu


Pregled simbola
 
Simboli su fizičke oznake ili znakovi za nevidljive glavne kozmičke principe i zakone svemira.
(Vječna slika svijeta 1, pasus 2)

Ispod ćete pronaći neke od Martinusovih simbola, koji su uzeti iz njegovog djela Vječna slika svijeta.

Kliknite na pojedini simbol kako bi ga vidjeli u većem formatu zajedno sa kratkim objašnjenjem simbola, čiji je cilj dati uvodni pregled sadržaja simbola. Ovo objašnjenje, koje je bilo napisano od strane Martinusovog instituta, predstavlja skraćenu i koncentriranu verziju objašnjenja teksta od strane samog Martinusa.

Mi vas želimo potaknuti da proučavate detaljne tekstove i objašnjenja od strane samog Martinusa, a koje ćete pronaći u njegovim knjigama. To će također biti kasnije moguće na ovoj web stranici, gdje ćete ih moći čitati.

Ukoliko želite pokazati simbole na web stranici, najlakši način da se to napravi je da se dodaju linkovi sa web stranicom Instituta. Vidite smjernice za korištenje simbola na web stranicama i obratite naročitu pažnju na pravila o autorskom pravu. 

symbol 6 Det levende væsen 1
Simbol 6
Živo biće 1symbol 11 Det evige verdensbillede, Det levende væsen 2, Den evige Guddom og de evige Gudesønner
Simbol 11
Vječna slika svijeta, Živo biće 2,
Vječni Bog i vječni sinovi Božji
symbol 19 Gennem indvielsens mørke
Simbol 19
Kroz inicijaciju tame (Pakao ili Armagedon)
symbol 23 Det færdige menneske i Guds billede efter hans lignelse
Simbol 23
Dovršeni čovjek poput Boga i Njemu nalik
symbol 26 Det kommende fuldkomne menneskerige
Simbol 26
Savršeno carstvo pravog čovjeka u budućnosti