Stjernesymbol i menu


Cosmologia lui Martinus

Martinus a creat o mulţime de simboluri, care ilustrează, prin culori şi figuri, legile spirituale eterne şi principiile universului. Simbolul de deasupra arată principalul lui simbol despre imaginea lumii eterne. Priviţi simbolul cu explicaţia.

 

Acolo unde este alungată neştiinţa, aşa-numitul „rău” încetează să existe.
(Cartea Vieţii 1, paragraful 19)

 


Priviţi o scurtă prezentare video a lui Martinus şi a operei lui (9 m., Expunerea în engleză)

„Cine sunt eu”... „Oare există un sens al suferinţei şi morţii?”... „Ce semnificaţie are iubirea?”

Priviţi mai multe filme (în engleză)

Imaginea lumii eterne

Martinus (1890-1981) a descris în cuprinzătoarea sa lucrare Al Treilea Testament o imagine a lumii, logică şi coerentă. Această imagine a lumii arată că toate fiinţele vii coexistă într-un singur univers viu, şi participă într-o evoluţie continuă spre forme de viaţă mai înalte. Marile răsturnări de situaţie şi crize din timpul nostru exprimă sfârşitul unei culturi mondiale şi naşterea unei noi societăţi omeneşti mondiale.

Ştiinţa spirituală

Prin analizele sale, Martinus arată cum psihicul, conştiinţa şi morala noastră, prin reîncarnare şi karmă, evoluează după anumite legi naturale logice. Aceste legi fac ca toate trăirile – plăcute şi neplăcute - în timp să devină un folos pentru individ. Opera lui Martinus alcătuieşte o cosmologie unitară sau o ştiinţă spirituală care oferă o concepţie optimistă despre viaţă, şi inspiră la toleranţă şi iubire faţă de aproapele.

Al Treilea Testament

Nucleul creaţiei îl constituie cele şapte volume ale Livets Bog (Cartea Vieţii) şi cele patru volume ale lucrării Imaginea Lumii Eterne, care conţine 44 de simboluri cu explicaţii. În completare este un şir de alte cărţi şi un număr mare de articole.

The Book Of life by Martinus
Studiu liber

Analizele lui Martinus sunt o ofertă deschisă tuturor – fără nicio formă de apartenenţă. Institutul Martinus are responsabilitatea de a edita, traduce şi informa despre aceste opere.