Stjernesymbol i menu


Simbolurile
 
Prin tehnica simbolului, detaliile lumii spirituale sau cosmice devin accesibile. Ele sunt echipate cu vizibilitate fizică artificială.
(Imaginea Lumii Eterne, cartea 1, partea B3)

 

 

 

Vezi (în engleză) o privire de ansamblu a tuturor simbolurilor cu explicaţiile aparţinătoare. Mergi la simbolurile.

Martinus tegner symbol
 

 

 

 

 

Simbolul 6 - Fiinţa vie 1
Symbol 6. Det levende væsen 1

Martinus a desenat un mare număr de simboluri, care alcătuiesc un element important în întreaga lui descriere a imaginii lumii eterne. Prin aceste simboluri, el doreşte să ofere o privire de ansamblu, uşor accesibilă, asupra principiilor şi legilor acestei lumi, care sunt viaţa şi universul în totalitate.
În cărţile Imaginea Lumii Eterne 1-4 sunt publicate 44 de simboluri cu explicaţiile aparţinătoare, şi ele alcătuiesc o completare importantă la principala operă Cartea Vieţii. Martinus a lăsat după sine un şir de alte simboluri, care sunt planificate să fie editate în viitoare volume ale Imaginii Lumii Eterne.

Simbolurile sunt construite din figuri, culori şi linii, şi fiecare dintre ele ilustrează domenii aparte definite din analizele cosmice. În acest fel Martinus a creat o ilustrare fizică a realităţilor spirituale, care altfel n-ar fi accesibile pentru simţirea noastră fizică. Această vizibilitate fizică facilitează o concentrare a felului fiecăruia  de a gândi despre fenomenele spirituale, şi de a le studia sistematic şi cu un scop conştient, aşa cum obişnuim noi să facem când este vorba despre obiecte şi fenomene fizice.

Se pot compara simbolurile cu nişte hărţi. Ele arată o ilustrare simbolică a realităţilor spirituale şi cosmice, la fel cum o hartă arată o ilustrare simbolică a realităţilor geografice.

Aşadar, aici sunt prezentate simbolurile lui Martinus. Fiecare simbol este urmat de o scurtă explicaţie a simbolului, dar întotdeauna este de recomandat a se citi propria explicare detaliată a lui Martinus în Imaginea Lumii Eterne.

Simbolurile există şi sub formă de afişe, pentru a fi folosite în cercuri de studiu şi cu alte ocazii. Ele se pot cumpăra la Librăria virtuală a Institutului şi se află în următoarele trei dimensiuni: B5 (18 x 25,8 cm), A3 (29,7 x 42), afiş de mărime (circa 55 x 65 cm) şi ca folii luminoase (în format A4).