Stjernesymbol i menu


Anställda medarbetare
 
Anders Bertelsen

Anders Pauli Bertelsen
Anders (född 1978) är ansvarig för bokning av kurser och ferievistelser i Martinus Center Klint, och han leder receptionen i Klint och på Martinus Institut. Anders arbetar i Martinus Center Klint under sommarhalvåret och på Martinus Institut under vinterhalvåret.

Anders har dessutom ansvar för de frivilliga medarbetarna som är knutna till receptionen och kaféet i Klint.

 
Eigil Kristensen

Eigil Kristensen

Eigil (född 1955) är inspektör på Martinus Center, Klint och har tillsammans med Charlotte Anderson ansvaret för den löpande driften av centret. Arbetet består bland annat i att vägleda de frivilliga medarbetarna, fördela arbetsuppgifterna och sörja för en god arbetsmiljö. Eigil har speciellt ansvar för renovering och underhåll av byggnader och lokaler, trädgårdsanläggning, städning och kontakten med hantverkare samt för uthyrning, kursverksamhet och arbetsveckor m.m.

Eigil har varit föredragshållare och undervisar sedan 1990. Han är med i klintutskottet och undervisningsutskottet och deltar dessutom i en rad andra grupper.

Eigil har tidigare varit medlem i rådet och Kosmos-redaktionen, och har tidigare arbetat som driftsmedarbetare i ett köpenhamnskt ”medborgerhus” och tillika som smed och VVS-montör.

 

Jens Christian Hermansen

Jens Christian (född 1976) blev 2018 anställd som chefredaktör för Martinus Instituts tidskrift Kosmos. Utöver detta ansvarar han för extern kommunikation samt deltar i den dagliga ledningen av Martinus Institut, Martinus Center Klint och Moskildvad.

Jens Christian är fil.dr i sociologi och har i ett antal år arbetat med undervisning och forskning. Han har känt till Martinus kosmologi sedan 1997 och deltar idag också i arbetet med undervisning och konferenser.

 

Nanna Nette Melene Voss

Nanna (född 1980) anställdes år 2018 som ledare för Restaurang Terrassen och Cafe Klint. Arbetsuppgifterna består av inköp, kontakt med det danska livsmedelsverket, egenkontroll av livsmedel samt utformning av arbetsopgave och instruktioner. Nanna har därutöver ansvar för de frivilliga medarbetarna och deltar i Martinus Center Klints ledningsteam.

Nanna er utbildad bagare och har en bred erfarenhet från såväl stora som små arbetsplatser.

 
Peter Bendtsen

Peter Bendtsen

Peter (född 1952) har ansvaret för räkenskapsfunktionen i Aktivitetsfonden och Idealfonden. Hit hör bland annat driften av Martinus Institut och Martinus Center i Klint, institutets förlagsverksamhet, Kosmos-prenumerationer och kursaktiviteterna. Peter arbetar dessutom med olika IT-uppgifter som underhåll av fotodatabasen, hemsidan och webbokhandeln.

Peter är utbildad merkonom i räkenskapsväsendet och i organisation och har bred erfarenhet från ekonomifunktioner i flera typer av verksamheter. Dessutom utbildad psykoterapeut och har under en rad år arbetat speciellt med patienter med stress, ångest och depression i egen klinik.