Stjernesymbol i menu


Rådet
 

Rådet har det överordnade ansvaret för institutets uppgifter och utgör styrelsen för Fonden Martinus Åndsvidenskabelige Institut. Se här beskrivning av rådets uppgifter och uppgifterna för Fonden Martinus Åndsvidenskabelige Institut.

 
Willy Kuijper

Willem Johannes Kuijper

Willem (som i dagligt tal kallas för Willy) är född i Holland 1944 och blev färdig med sin ekonomiska utbildning 1973 vid Erasmus Universitet, Rotterdam. Han har varit bosatt i Danmark sedan 1975 och arbetade bland annat som taxichaufför fram till 1983. Willy utsågs som rådsmedlem av Martinus år 1980 och har sedan 2001 varit ordförande för rådet. Han anställdes som medarbetare på Martinus Institut 1983, var inspektör på Martinus Center, Klint från 1983-1988 och har därefter arbetat med institutets ekonomi och administration. År 2009 gick han i pension men bidrar fortsatt med sin mångåriga erfarenhet till det löpande arbetet.

Willy tycker om att fotografera och säger om sina intressen att ”om jag inte hade arbetat med Martinus analyser, skulle jag säkert ha ägnat mig åt biståndsarbete”.

 

Jacob Kølle Christensen

Jacob (född 1970) stiftade bekantskap med kosmologin år 1985 genom att läsa en artikel om Martinus i Politikens ockulta lexikon. Det mesta av sitt vuxna liv har han varit upptagen av filosofiska, vetenskapliga och andliga frågor och har också stor glädje av att studera musik, bildkonst och arkitektur.

Jacob har läst matematik och ekonomi vid Köpenhamns Universitet och är nu direktör för sin egen vikarie- och konsultbyrå med ansvar för ekonomi, strategi, försäljning och daglig drift. Han trädde in i rådsarbetet år 2009.

 
Pernilla Rosell Steuer

Pernilla Rosell Steuer
Pernilla är född 1969 och bosatt i Hässelby i Stockholm. Hon kom först i kontakt med Martinus kosmologi genom sin familj, bland annat var hennes farmor ofta i Klint under 1960- och 1970-talet. Hon har varit aktiv i Martinus-aktiviteterna i Stockholm i 10 år och har därutöver undervisat i Varnhem och på de internationella veckorna i Klint.

Pernilla är gymnasielärare i tyska och engelska, fil.dr i tyska och arbetar för närvarande som lektor på lärarutbildningen vid Stockholms universitet. Hon inträdde i rådsarbetet år 2016 och sitter dessutom i Martinus Instituts "Undervisningsutvalg" (UU).

 
Jens Christian Hermansen

Jens Christian Hermansen
Jens Christian (född 1976) är fil. dr. i sociologi och har under en rad år arbetat med undervisning och forskning. Jens Christian har känt till Martinus kosmologi sedan 1997 och är idag involverad i undervisning, anordnande av konferenser, videoprojekt och redaktörsarbete i samband med tidskriften Kosmos. Han bor nära Martinus Center i Klint på Solgården som han håller på att renovera tillsammans med sin fru Andrea.  

Jens Christian inträdde arbetet i rådet år 2018.

 
Kenneth Ibsen

Kenneth Ibsen
Kenneth Ibsen (född 1974) är utbildad civilingenjör och i dag anställd som IT-projektledare på danska Miljöstyrelsen. Han har studerat Martinus kosmologi sedan han mötte den första gången som 16-åring och har läst det mesta på området. Kenneth är med i Undervisningsgruppen och håller regelbundet föredrag i Martinus Center, Klint, och på Martinus Institut. Han är även aktiv ordförande för Dansk Vegetarisk Forening. Kenneth bor på Sydfyn tillsammans med sin sambo Lise.

Kenneth inträdde i rådet 2019.

 

Micael Söderberg (suppleant)
Micael är född 1964 och bor i Årsta i Stockholm tillsammans med sin sambo Björn. Han började studera Martinus analyser i mitten av 1980-talet och har varit aktiv inom Martinus-verksamheten i Stockholm och Varnhem sedan omkring 2008. Micael är med i undervisningsgruppen sedan 2018 och är en av medredaktörerna för den svenska "Kosmologipodden".

Micael har en masterexamen i sociologi och har även studerat litteraturvetenskap. Han arbetar på en svensk myndighet som specialist inom socialförsäkringsfrågor med inriktning på funktionsnedsättningar. Micael inträdde i rådet i maj 2020.