Stjernesymbol i menu


Rådet
 

Rådet har det överordnade ansvaret för institutets uppgifter och utgör styrelsen för Fonden Martinus Åndsvidenskabelige Institut. Se här beskrivning av rådets uppgifter och uppgifterna för Fonden Martinus Åndsvidenskabelige Institut.

 
Willy Kuijper

Willem Johannes Kuijper

Willem (som i dagligt tal kallas för Willy) är född i Holland 1944 och blev färdig med sin ekonomiska utbildning 1973 vid Erasmus Universitet, Rotterdam. Han har varit bosatt i Danmark sedan 1975 och arbetade bland annat som taxichaufför fram till 1983. Willy utsågs som rådsmedlem av Martinus år 1980 och har sedan 2001 varit ordförande för rådet. Han anställdes som medarbetare på Martinus Institut 1983, var inspektör på Martinus Center, Klint från 1983-1988 och har därefter arbetat med institutets ekonomi och administration. År 2009 gick han i pension men bidrar fortsatt med sin mångåriga erfarenhet till det löpande arbetet.

Willy tycker om att fotografera och säger om sina intressen att ”om jag inte hade arbetat med Martinus analyser, skulle jag säkert ha ägnat mig åt biståndsarbete”.

 
Jens Christian Hermansen

Jens Christian Hermansen
Jens Christian (född 1976) är fil. dr. i sociologi och har under en rad år arbetat med undervisning och forskning. Jens Christian har känt till Martinus kosmologi sedan 1997 och är idag involverad i undervisning, anordnande av konferenser, videoprojekt och redaktörsarbete i samband med tidskriften Kosmos. Han bor nära Martinus Center i Klint på Solgården som han håller på att renovera tillsammans med sin fru Andrea.  

Jens Christian inträdde arbetet i rådet år 2018.

 
Kenneth Ibsen

Kenneth Ibsen
Kenneth Ibsen (född 1974) är utbildad civilingenjör och i dag anställd som IT-projektledare på danska Miljöstyrelsen. Han har studerat Martinus kosmologi sedan han mötte den första gången som 16-åring och har läst det mesta på området. Kenneth är med i Undervisningsgruppen och håller regelbundet föredrag i Martinus Center, Klint, och på Martinus Institut. Han är även aktiv ordförande för Dansk Vegetarisk Forening. Kenneth bor på Sydfyn tillsammans med sin sambo Lise.

Kenneth inträdde i rådet 2019.

 

Micael Söderberg
Micael är född 1964 och bor i Årsta i Stockholm tillsammans med sin sambo Björn. Han började studera Martinus analyser i mitten av 1980-talet och har varit aktiv inom Martinus-verksamheten i Stockholm och Varnhem sedan omkring 2008. Micael är med i undervisningsgruppen sedan 2018 och är en av medredaktörerna för den svenska "Kosmologipodden".

Micael har en masterexamen i sociologi och har även studerat litteraturvetenskap. Han arbetar på en svensk myndighet som specialist inom socialförsäkringsfrågor med inriktning på funktionsnedsättningar. Micael inträdde i rådet i maj 2020.

 
Ingvar Haubjerg Nielsen

Ingvar Haubjerg Nielsen
Ingvar (född 1963) är utbildad biolog och har arbetat med undervisning – främst inom lärarutbildningen på Den Frie Lærerskole i Ollerup – sedan 1990.

Detta att lära sig något – att tillägna sig ny kunskap och förståelse samt nya insikter – och därefter förmedla det till andra människor på ett intressant, inspirerande och varierat sätt har alltid intresserat honom mycket. Det gäller såväl inom naturvetenskap som inom filosofi och andlig vetenskap, och gärna med sikte på folklig upplysning om livet, allmänbildning och öppen och kritisk dialog och debatt. För honom är det också en hjärtesak att alla människor fritt kan utforska naturen, livet och anden: Forskning är inte enbart något elitistiskt, utan också ett folkligt projekt och en potential.

Ingvar har haft ett levande intresse för Martinus andliga vetenskap i ett stort antal år och har deltagit i det frivilliga arbetet inom denna sak, primärt i samband med undervisningsarbetet, men också inom trädgårds- och köksarbetet.

Även om undervisning och förmedling tar upp det mesta av hans tid, har han också ett mångårigt intresse för och erfarenhet av föreningsarbete och styrelsearbete samt med organisationers utveckling och trivsel.

Ingvar trädde in i rådet i juni 2022.

 
Anne Pullar

Anne Pullar
(suppleant från 1 oktober 2022)

Text följer senare.