Stjärnsymbolen i menyn


Läs och sök i Tredje testamentet
   St:  
(289-638) 
 
Avancerad sökning
   

 

KOSMISK KEMI
KAPITEL 9
Lagen för ämnenas reaktion
"Kosmisk kemi" är läran om överfysisk energi  289. Liksom varje materiellt ämne är uttryck för ett vibrationstillstånd eller en energiart, med vilken andra ämnen i högre eller lägre grad reagerar, så kan också alla överfysiska materier var för sig sägas vara ämnen eller energiarter, som andra överfysiska ämnen mer eller mindre reagerar med. Liksom läran om de fysiska ämnenas reaktion kallas "kemi", ska vi här i "Livets Bog" (Livets bok) kalla läran eller min redogörelse för de överfysiska ämnenas reaktion för "kosmisk kemi".


Kommentarer kan sändas till Martinus Institut.
Upplysningar om fel och brister samt tekniska problem kan sändas till webmaster.