Stjärnsymbolen i menyn


Läs och sök i Tredje testamentet
   St:  
(F,34-44) 
.  
(1-11) 
 
Avancerad sökning
Se symbol nr 36 i nytt fönster Innehållsförteckning för Den eviga världsbilden, bok 4   

 

 
Symbol nr 36
Det eviga livets struktur
36.1  Hur tiden och rummet uppstår
Som vi blivit införstådda med, är det levande väsendet evigt existerande. Det har aldrig någonsin börjat och kommer aldrig någonsin att upphöra med att existera. Dess jag och dess primära övermedvetandeprinciper är eviga, oföränderliga realiteter, liksom den genom dessa realiteter frambringade skapelse- och upplevelseprocessen också är en evig, oupphörlig företeelse. Resultatet av denna skapelseprocess är skapelsen och upplevelsen av själva livet. Genom denna eviga skapelse- och upplevelseprocess blir de levande väsendenas psykiska och fysiska organ och kroppar till. Men genom denna nämnda skapelseprocess kan eviga objekt omöjligt skapas. Alla skapade objekt kan omöjligt bli till utan att vara underkastade början och slut. Och då den materia de består av är underkastad förvandling, eftersom materia inte kan existera utan att vara rörelse av en eller annan art, som i sin tur är detsamma som förvandling, kan ett skapat objekt inte behålla sin form eller struktur. Denna kommer oundvikligen att gå mot sin upplösning. Och det skapade tinget kommer därför att få ett slut, liksom det fick en början. Det kommer oundvikligen att upphöra. Men därigenom uppstår det vi kallar "tiden" och "rummet".


Kommentarer kan sändas till Martinus Institut.
Upplysningar om fel och brister samt tekniska problem kan sändas till webmaster.