Stjärnsymbolen i menyn


Läs och sök i Tredje testamentet
   St:  
(F,1-550) 
 
Avancerad sökning
Innehållsförteckning för Storkursen   

 

 
FÖRORD
I september 1955 beslutar Martinus att skapa en fullständig genomgång av världsalltets kosmiska analyser. Det sker genom en storkurs, som han håller under femton torsdagar vintern 1955/56.
      Martinus inleder sin föredragsserie med: "Mitt föredrag i kväll är det första föredraget i en serie som jag har kallat Den eviga världsbilden. Meningen med dessa föredrag är att jag helst ska ge en fullständig, total analys av världsalltets bärande principer, för att därigenom skapa ett livsfundament för alla de människor som är mogna att förstå det."
      De femton föredragen togs upp på band och har sedan blivit överförda till femton kapitel i denna bok.
      I ett brev till den isländska översättaren Vignir Andrésson skriver Martinus: "Denna genomgång blir således den största och mest fullkomliga kurs som jag hittills muntligen har gett av livets totala analys, och är alltså en verklig Storkurs som kommer att fylla hundratals boksidor med text och bilder."
      I föreliggande bok finns det allt som allt 76 symboler. Förklaringarna till 41 av symbolerna har redan offentliggjorts som en del av Den eviga världsbilden, del 5 och 6. Här i Storkursen kan dessa förklaringar nu läsas i hela deras sammanhang. Förklaringarna till de återstående 35 symbolerna har Martinus senare fördjupat skriftligt i Den eviga världsbilden, del 1–4.
      Utöver symbolerna visade Martinus i Storkursen en rad olika bilder som inte är medtagna i denna bok.* Temat för dessa bilder framgår emellertid av bildtitel och Martinus efterföljande förklaring.
      I sitt brev till Vignir Andrésson uttryckte Martinus vidare, att när kursen blev utgiven i bokform, skulle det underlätta studiecirkelarbetet mycket runt om i världen.
      Bearbetning av bandutskrift har gjorts av Ole Therkelsen under redaktion av Trine Möller och Per Jan Neergaard. Bearbetningen har skett i överensstämmelse med Martinus Instituts riktlinjer, som kan ses på martinus.dk.
 
Rådet för Martinus Institut
Mars 2018
 
 
Bilaga till Kontaktbrev nr 19, den 16/9 1955
 
MARTINUS KURS
En liten grupp civilingenjörer bland min saks vänner har bildat en grupp för inspelning av mina föredrag och kosmiska analyser, så att de ska kunna återges på band och grammofonskivor. Jag har därför beslutat att skapa en fullständig genomgång av världsalltets kosmiska analyser med tanke på denna inspelning. Denna totala genomgång kommer således senare att kunna fås på band och grammofonskivor, liksom den naturligtvis också kommer att överföras till bokform. Det blir därmed ett unikt tillfälle för min saks vänner och intresserade att ta del av denna min personliga genomgång av hela världsbilden i alla dess bärande detaljer, ett tillfälle som säkert aldrig återkommer.
      Genom att ansluta er till denna fullständiga genomgång av världsbildens kosmiska analyser, blir det inte bara till ovärderlig nytta för er själva i studiet av de eviga fakta, det kommer också att betyda både fysiskt och psykiskt stöd för mig i denna min stora och allvarliga uppgift. Ert intresse och er sympati för saken ger mig inspiration, helt bortsett från det ekonomiska stöd som också kommer att bidra till genomförandet av saken. Med ert intresse och er sympati för denna min uppgift är ni således med om att säkra detta grundläggande kulturdokument för världen.
 
Med vänlig hälsning
Martinus
 
 
Utdrag ur Martinus brev till Vignir Andrésson
 
"Som tidigare meddelats, blir mina föredrag och min kurs inspelade på band för att därifrån överföras till bokform och grammofonskivor. Med anledning av detta har jag beslutat att skapa en Storkurs i världsalltets kosmiska analyser. Den påbörjas den 6 oktober här i institutets föredragssal och blir en genomgång av världsbildens kosmiska och eviga struktur i alla detaljer från A till Ö, åtföljd av alla symbolerna och andra kompletterande bilder. Det blir ett unikt tillfälle för mina vänner här i Köpenhamn att övervara denna min personliga och muntliga genomgång av de eviga fakta i deras fulla vidd, ett tillfälle som säkert aldrig återkommer. Denna stora genomgång av världsbilden blir då inspelad på band, från vilka den sedan kommer att överföras till bokform och grammofonskivor. Denna genomgång blir således den största och mest fullkomliga kurs som jag hittills muntligen har gett av livets totala analys, och är alltså en verklig Storkurs som kommer att fylla hundratals boksidor med text och bilder. Så snart vi når fram till detta, kommer det att underlätta studiecirkelarbetet mycket runt om i världen." (01.10.1955, brevdatabasen, martinus.dk).
 
____________
* Dessa bilder är för närvarande inte i Martinus Instituts ägo.


Kommentarer kan sändas till Martinus Institut.
Upplysningar om fel och brister samt tekniska problem kan sändas till webmaster.