Stjärnsymbolen i menyn


Läs och sök i Tredje testamentet
 
 
Avancerad sökning

 

Danska originalets titel:
Det Tredje Testamente
Livets Bog

Bind 5

Första danska upplagan 1947
Utkom med titeln Livets Bog (utkom i subskription 1947–1951)

Översatt från danskan av Nils Kalén
Översättningen bearbetad från fjärde danska upplagan 2013
av Lisbeth Lanemo

Bokens huvudtitel Tredje testamentet är ett samlingsnamn för Martinus hela författarskap. Livets Bog utges även i översättning med sin danska originaltitel, som är en internationellt enhetlig benämning. På svenska betyder titeln Livets bok.

© Martinus Institut 1981 Utgiven med tillstånd från Martinus Institut, Danmark, martinus.dk. Kopiering, eftertryck och andra former för återgivning av text och bilder är endast tillåtet efter skriftligt avtal med Martinus Institut. Citat från verket kan återges utan tillåtelse, när det sker i överensstämmelse med upphovsrättslagen.

Första svenska upplagan 1980

Andra svenska upplagan 2022
Översättningen reviderad

ISBN: 978-91-87703-26-3
Omslag och sättning: StjärnDistribution, Hofors
Satt med Minion Pro
Tryck: Tallinn Book Printers, Tallinn, Estland 2022

Utgiven av Världsbild förlag, Sverige
varldsbild.se


Tillbaka till startsidan
Läs boken