Stjernesymbol i menu


Martinus centers utveckling
 

Historien om Martinus Center vid Klint

Besöker man Martinus Center vid Klint, kan man inte undgå att lägga märke till den karakteristiska regnbågsfärgade flaggan med stjärnkorset i mitten. Flaggan är en kärlekens och ljusets symbol - och ett kännetecken för den anda som Martinus ville skapa på detta område mellan Själlands Udde och Nykøbing Själland:

" Här innanför måtte råda en anda, som absolut endast ser det ljusa, det goda och kärleksfulla i var och en, ty det finns absolut något gudomligt, ljust och kärleksfullt i varje levande väsen. Att koncentrera sig på detta, att ägna sig åt den sidan i vår nästas natur, ger stor kunskap om ljuset, ger strålglans kring varje mentalitet, ger solsken i alla ögon. "

Så sade Martinus när han pingstdagen år 1936 hissade sin flagga för allra första gången - i silande regn. Bara två år tidigare fanns här varken flagga eller bebyggelse. I gengäld fanns här en massa frisk luft och endast några hundra meter till stranden vid Kattegatt. Och en uppenbar möjlighet till att skapa en sommarskola och feriekoloni, där intresserade av Martinus andligtvetenskapliga arbete kunde mötas och lära känna varandra utanför vinterhalvårets föredragssäsong.

 
De första sommarhusen byggdes av byggmästare P. Fixen, 1934

Feriekoloni för alla

Med ekonomiskt stöd från Martinus vänner förvärvades nio tunnland, och den 15 maj 1935 stod Kosmos Feriekoloni - som Centret hette på den tiden - klar för att ta emot gäster från när och fjärran. Sju sommarhus av trä hade byggts under vintern, och varje sommarhus hade plats för sammanlagt fyra personer i två sovrum.

Husen kunde hyras för 35 kronor i veckan eller 5 kronor för en dag. Gästerna hade möjlighet att gratis delta i studie- och frågestunder. Den öppenhet - som är ett av nyckelorden i Martinus verk - skulle också uppvisas i feriekolonin, som Martinus skrev i marsutgåvan av Kosmos från 1935:

Trivsam samvaro sommaren, 1940

" Det är min uttryckliga önskan, att kolonins gäster visar samma tolerans, sympati och förståelse för de "icke-intresserade" såväl som för de "intresserade" av den andliga forskningen, och dessutom på varje tänkbart sätt bemödar sig om att endast se de ljusa sidorna hos varandras framträdande. Absolut endast på detta sätt allena kan samvaron i kolonin bli av en sådan renhet och harmoni, att dess atmosfär kan kännas av alla som en behaglig vila, frid och ro och därmed bli inspirationsgrund för allt som är ädelt, skönt och kärleksfullt. "

 
Gästerna anländer från Köpenhamn, ca 1938─40

 

 

 

 

Arbete i trädgården

Från koloni till ferieby

Redan efter den första säsongen stod det klart att det var nödvändigt att utvidga Kosmos Feriekoloni, och ytterligare sju hus byggdes. Men det var långt ifrån tillräckligt. Efter hand som intresset för Martinus andligtvetenskapliga analyser växte, fick fler och fler smak för att tillbringa sommaren i omgivningarna i natursköna nordvästra Själland tillsammans med andra andligt intresserade.

Martinus håller föredrag i den första föredragssalen i Klint, 1937

Under de följande årtiondena växte stödet till feriekolonin - trots en stundom tämligen kärv ekonomi. Men med frivilligt arbete och en välvillig ekonomisk handräckning från vänner och andligtvetenskapligt intresserade uppfylldes önskan om en föredragssal år 1937. Även om det fanns plats för ca 100 personer, visade den sig dock ganska snabbt vara för liten, och 1948 togs en ny och större i bruk. Flera sommarhus, paviljonger samt en vegetarisk restaurang tillkom, och under en period kunde feriekolonin dessutom njuta av frukt och grönt från en egen trädgård.

Klintsøgård, ca 1950

År 1946 ändrade Kosmos Feriekoloni namn till Kosmos Ferieby, samtidigt som feriekolonin styckades upp i jordlotter som såldes till sakens intresserade. Under åren 1946-1953 drev Kosmos Ferieby pensionat på grannegendomen Klintsøgård, som i dag är såld och fungerar som idrottshögskola. Utanför säsongen användes feriekolonin och dess faciliteter under en följd år av Dansk Folkeferie samt av ålders- och sjukpensionärer.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Martinus håller sitt sista föredrag i Klint, foto: Torbjörn Åkeson

 

 

 
 

Martinus i Villa Rosenberg

Gardenparty 1973, foto: Torbjörn Åkeson

Martinus tyckte själv mycket om att tillbringa sommaren i det anspråkslösa annexet till inspektörsbostaden Villa Rosenberg, som kolonin övertog 1938. Här kunde han - om han hade tur - finna det nödvändiga lugnet för att skriva på sitt livsverk under sommarsäsongen. Det var nämligen alltid många gäster som gärna ville ställa frågor eller tala med Martinus - som för övrigt älskade sällskap och ofta inviterade till "gardenparty" med te och kakor i Villa Rosenbergs trädgård.

Klint 1979, © Mischa H. Lim

Han tyckte också om att gå långa promenader i området. Även när han hade kommit långt upp i åren gick det i ett raskt tempo, som lätt kunde ta andan ur dem som slog följe med honom. Under sina sista år var aktiviteten naturligt nog mer blygsam; till höger ses Martinus gå en tur tillsammans med Rolf Elving.

Det var stor tillströmning när Martinus hade möjlighet att vara närvarande och inleda sommarsäsongens föredragsserie. Denna tradition varade till den 22 juni 1980, när Martinus för sista gången besteg talarstolen i Klint – i en ålder av 89 år. Nio månader senare lämnade Martinus denna värld.

Framtidens skola i livskonst

Efter Martinus bortgång upplever Martinus Center en ständigt ökande anslutning av intresserade från hela världen - inte bara under sommarsäsongen, utan också till vecko- och weekendkurserna som hålls vår och höst, samt den populära nyårskursen. Sedan 1960-talet har Centret dessutom haft internationella veckor, där undervisningen även sker på bland annat engelska, tyska, holländska och esperanto.

Spisning på centrets vegetariske restaurant

I dag förfogar Martinus Center i Klint över ett stort, vackert grönt område. Där finns 6 paviljonger och hus med rum, 17 sommarhus och restaurang Terrassen som serverar vegetariska och veganska rätter. Centrets föredragssal kan rymma 210 personer och är utrustad med teleslinga och simultantolkning till flera språk. Utöver detta finns här verkstad, kontors- och administrationsbyggnad, campingområde med tältplatser och hytter - samt en väl använd badbrygga.

Kosmos Ferieby bytte namn till Martinus Center år 1977 enligt önskemål från Martinus – med avseende på att Centret med tiden skall utvecklas till ett andligtvetenskapligt universitet. Men redan i dag är Martinus Center vid Klint mer än bara en skola i livskonst. Det är i hög grad också en plats där man upplever en kärkommen rast i livets skola.